SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Seksjon for utdanning og arbeidsliv (ARB)


Anne Hunderi

Anne Hunderi

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 03 790

anne.hunderi@diku.no

Bo Byrkjeland

Bo Byrkjeland

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 482 80 862

bo.byrkjeland@diku.no

Carl Endre Espeland

Carl Endre Espeland

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 402 02 765

carl.espeland@diku.no

Eldrid Gaukstad

Eldrid Gaukstad

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 948 69 721

eldrid.gaukstad@diku.no

Else Kathrine Nesmoen

Else Kathrine Nesmoen

seksjonsleder / Head of Section

+47 911 27 010

else.kathrine.nesmoen@diku.no

Ieva Serapinaite

Ieva Serapinaite

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 413 77 696

ieva.serapinaite@diku.no

Katrine Moland Hansen

Katrine Moland Hansen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 924 68 526

katrine.hansen@diku.no

Kjersti Hjorth Lillegraven

Kjersti Hjorth Lillegraven

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 917 42 918

kjersti.lillegraven@diku.no

Kjersti Skjervheim

Kjersti Skjervheim

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 913 54 211

kjersti.skjervheim@diku.no

Linda Rutledal

Linda Rutledal

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 975 30 154

linda.rutledal@diku.no

Margareth Haukås

Margareth Haukås

rådgiver / Adviser

+47 969 07 515

margareth.haukas@diku.no

Ole-Johan Berge

Ole-Johan Berge

rådgiver / Adviser

+47 489 96 939

ole.berge@diku.no

Sissel Havstein

Sissel Havstein

rådgiver / Adviser

+47 995 33 954

sissel.havstein@diku.no

Synne Lysberg

Synne Lysberg

rådgiver / Adviser

+47 922 24 238

synne.lysberg@diku.no

Thomas De Ridder

Thomas De Ridder

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 916 38 017

thomas.de.ridder@diku.no

Tone Nilsen

Tone Nilsen

konsulent / Executive Officer

+47 475 04 380

tone.nilsen@diku.no

Tore Kjærgård

Tore Kjærgård

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 475 04 734

tore.kjaergaard@diku.no

Unni Kvernhusvik Sagberg

Unni Kvernhusvik Sagberg

rådgiver / Adviser

+47 456 62 702

unni.sagberg@diku.no