SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Avdeling for kompetanseutvikling og digitalisering (KOD)

Vidar Pedersen


Vidar Pedersen

Vidar Pedersen

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 413 02 809

vidar.pedersen@diku.no