SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Medarbeidarar

Her finn du ei alfabetisk oversikt over medarbeidarar i Diku.


Avdeling for høyere utdanning

Thomas De Ridder


Thomas De Ridder

Thomas De Ridder

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 916 38 017

thomas.de.ridder@siu.no