SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ArrangementsøkReverse

Webinar - arkiv med tidligere videoseminar

Videomoete streaming - webinar med tre deltakere

Arkiv over tidligere SIU-webinarer

Høyere utdanning

Søkerwebinar for UTFORSK og Russlandsprogrammet (28. august 2018) Presentasjon som PDF

Søkerwebinar for UTFORSK, Russlandprogrammet, InternAbroad og Mitacs Accelerate International (5. juni 2018)

Oppstartswebinar for Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning (05.06.2018) Presentasjon som PDF

Søkerwebinar - veiledning og svar på spørsmål (31.8.2017)

Oppstartswebinar for Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning (19.06.2017)

Webinar nye programmer for praksismobilitet: InternAbroad og Norway-Canada Globalink Partnership Award (03.05.2017)

Webinar Erasmus+ prosjektetableringsstøtte 2017 (25.04.2017)

Webinar UTFORSK-programmet (25.04.2017)

Webinar INTPART-programmet (25.04.2017)

Grunnopplæring

Videoer med tematisk innhold fra grunnopplæringen kommer snart.

.

YouTube ikon

SIU sin Youtube-kanal

Her legges også ut en del seminar og møter som er streamet sammen med våre samarbeidspartnere.

SIU sin YouTube kanal med streaming av møter

Se også:

Presentasjoner fra konferanser (arkiv)

Søket resulterte i 0 treff