SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ArrangementsøkReverse

Webinar - arkiv med tidligere videoseminar

Videomoete streaming - webinar med tre deltakere

Arkiv over tidligere SIU-webinarer

Høyere utdanning

Søkerwebinar for Nordplus (17. desember 2018)

Søkerwebinar for UTFORSK og Russlandsprogrammet (28. august 2018) Presentasjon som PDF

Søkerwebinar for UTFORSK, Russlandprogrammet, InternAbroad og Mitacs Accelerate International (5. juni 2018)

Oppstartswebinar for Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning (05.06.2018) Presentasjon som PDF

Søkerwebinar - veiledning og svar på spørsmål (31.8.2017)

Oppstartswebinar for Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning (19.06.2017)

Webinar nye programmer for praksismobilitet: InternAbroad og Norway-Canada Globalink Partnership Award (03.05.2017)

Webinar Erasmus+ prosjektetableringsstøtte 2017 (25.04.2017)

Webinar UTFORSK-programmet (25.04.2017)

Webinar INTPART-programmet (25.04.2017)

Webinar - Infomøte om Erasmus+ Strategiske partnerskap .for innovasjon (3.12.2018)

Grunnopplæring

Webinar - Mobility Tool+ - Rapportering og prosjektstyring (13.9.2018)

Webinar - Infomøte om Erasmus+ Strategiske partnerskap .for innovasjon (3.12.2018)

.

YouTube ikon

SIU sin Youtube-kanal

Her legges også ut en del seminar og møter som er streamet sammen med våre samarbeidspartnere.

SIU sin YouTube kanal med streaming av møter

Se også:

Presentasjoner fra konferanser (arkiv)

Søket resulterte i 0 treff