SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ArrangementsøkReverse

Presentasjoner fra konferanser

Kollega fra SIU holder presentasjon på IKG16

Her finner du samling av presentasjoner som er holdt på våre mange konferanser og semninarer. Presentasjonene er lagt ut med tillatelse av forfatter/foredragsholder.

Nasjonalt Fagskoleråds seminar

Oslo 8. mars 2019

Presentasjoner

09.50 - 10.10 NOKUT

10.10-10.30 - Diku

10.45 - 11.30 del 1 - Om BIM-tekniker til Fagskolerådet

10.45-11.30 - del 2 Visuelle kunstfag

10.45 - 11.30 - del 3 Fagskolen Kristiania

11.30-11.40 - Rekruttering av studenter - Åse Kleven

13.00-13.30 - Fylkeskommunens roller i HYU

13.30 - 14.00 - Fagskolen i Østfold

14.00-14.30 - Presentasjon av FOA

Opptak av strømming

Del 1 (9:30-12:00)

Del 2 (13:00-14:30)

Søkerskriveseminar Erasmus+ Mobilitet

Oslo 8. januar 2019

Presentasjoner

Plenum

IKG18 - Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen 2018

Trondheim 6.-7. november 2018

Presentasjoner

Plenum begge dager

Sesjon 1 - Det er mange veier til Rom!

Sesjon 2 - Lærerprofesjonen: Internasjonalt samarbeid for kvalitet og kompetanseutvikling

Sesjon 3 - Tyskland, Europas lokomotiv – noe for norske utdanningsinstitusjoner?

Sesjon 4 - Digitalisering av karriereveiledning

Sesjon 5 - Programmering i skolen

Sesjon 6 - EØS-midlene – store muligheter for norske skoler

Sesjon 7 - Læring og motivasjon

Sesjon 8 - Fremtidens yrkesfag sett med finske og norske øyne

IK18 – Internasjonaliseringskonferansen 2018

Bodø, 13.–15. mars 2018

Opptak av direktesendinger

Tirsdag 13. mars:

Informasjonsmøte om studier i Tyskland

Informasjonsmøte om utlysninger i SIUs programmer

Onsdag 14. mars:

Plenum dag 1

PS 1: Quality and internationalization: Perspectives from China and the Nordic countries

PS 11: Increasing Student Mobility between Norway and China: Strategies, Opportunities and Best Practice

Torsdag 15. mars:

Plenum dag 2

PS 19: Erasmus+/Horisont 2020: Internationalisation, innovation and entrepreneurship in education

Presentasjoner

Tirsdag 13. mars:

Informasjonsmøte om utlysninger i SIUs programmer (pdf)

Onsdag 14. mars:

PS 3: Hvordan skape en internasjonal lærerutdanning? Del 1 (zip)

PS 8: Digitalisering av studentmobilitet (zip)

PS 12: Hvordan skape en internasjonal lærerutdanning? Del 2 (zip)

PS 17: EduLab for innovasjon i utdanning: Fra autopilot til kaospilot (pdf)

 

Frankrikekonferansen 2018

Med de fredelige norske vikinger i Rouen ved Nils Lindgren

Frankrikes rolle i EU etter Brexit ved Frank Orban (HiØ)

Fransk språk åpner dører i arbeidslivet ved Solfrid Skilbrigt (Sopra Steria)

Nordmenn på jobb i fransktalende Afrika ved Trygve Thorson (Leger uten grenser)

Nasjonal satsing og virkemidler ved Kristin Amundsen (SIU)

Erasmusseminaret 2017

Presentasjonene finner du på arrangementsiden

IK17 - Internasjonaliseringskonferansen for høyere utdanning

Oslo 15.-16.mars 2017

Opptak av direktesendingen fra plenum kommer.

Dag 1 - Plenum

Ursula Brinkmann

Ragnhild Tungesvik

Ole Petter Ottersen

Dag 2 - Parallellsesjoner [under oppdatering]

Sesjon 1: From Mobility to Quality – Quality Assurance of Students’ International Experiences (zip)

Sesjon 2: Bedre studieprogram gjennom økt studentutveksling (zip)

Sesjon 3: Employability and opportunities (zip)

Sesjon 4: Kortreist internasjonalisering: Norden (zip)

Sesjon 5: Academic cooperation with India and South Africa: How to succeed?  (zip)

Sesjon 6: Internasjonale studenter i sentrum (zip)

Sesjon 8: Hvordan øke studentutvekslingen? (zip)

Sesjon 9: Gode koblinger mellom utdanning, forskning og arbeidsliv praksisutveksling (zip)

Sesjon 10: Tyskland (zip)

Sesjon 11: 1+1=3: Hvordan få mest ut av EUs programmer for utdanning, innovasjon og forskning? (zip)

SIU-frokost: Norge som studieland – dette mener internasjonale studenter

Oslo 18. november 2016

Se direktesendingen i opptak

IKG16 - internasjonalsieringskonferansen for grunnopplæringen

Bergen 8 - 9. november 2016

Dag 1 - alle presentasjoner (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 1 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 4 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 5 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 6 (ZIP-fil)

Dag 2 - Spor 7 (ZIP-fil)

Søket resulterte i 0 treff