SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fagskoleseminar

Fagskoleseminar

Fredag 8. mars arrangerer Nasjonalt fagskoleråd et seminar om den nye fagskoleloven. Temaene for konferansen omhandler utvikling av kvalitet i utdanningene, nye studentrettigheter, styring og ledelse i sektoren, akkreditering og rekruttering.

Direktesending

Del 1 (9.30–12.00)

Del 2:

Del 2 (13.00–14.30)

Om seminaret

Høyere yrkesfaglig utdanning spiller en viktig rolle for å løse viktige kompetansebehov i arbeidslivet. Fagskolesektoren er i stor bevegelse etter at Stortinget behandlet ny stortingsmelding om utdanningene og etter at ny lov ble vedtatt i 2018.  

Innledere for konferansen er blant andre Statssekretær Tom Erlend Skaug, Øystein Lund som er avdelingsdirektør i NOKUT, avdelingsdirektør Siv Andersen ved Diku, Ketil Solbakke som er rektor ved Fagskolen i Østfold og leder av Nasjonalt fagskoleråd Ingeborg Marie Østby Laukvik.  

Vi håper at programmet bidrar til:  

  • Ny kunnskap om endringene som følger av den nye fagskoleloven  
  • Diskusjoner om fagskolenes fremtid som leverandører av høyere yrkesfaglig utdanning  
  • Mulighet til å danne nettverk på tvers av fagskoler og fylkesgrenser, og anledning til å møte politikere   

Se hele programmet under. Merk at det kan komme endringer i programmet. 

Nasjonalt fagskoleråd

Program |

Program

09.00 - 09.30

Registrering 

09.30 - 09.40

Åpningsinnlegg

Tom Erlend Skaug, Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

09.40 - 09.50

Høyere yrkesfaglig utdanning - et attraktivt utdanningsvalg

Ingeborg Marie Østby Laukvik, Leder av Nasjonalt fagskoleråd

09.50 - 10.10

Fagskoleutdanninger av høy kvalitet 

Øystein Lund, Tilsynsdirektør i NOKUT

10.10 - 10.30

Kvalitetsutvikling og beste praksis i høyere yrkesfaglig utdanning

Siv Andersen, Avdelingsdirektør i Diku

10.30 - 10.45

PAUSE

10.45 - 11.30

Kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak - tre fagskoler om praktisering av lovens bestemmelse

Ingolf Sundfør, BIM ved Fagskolen Oslo Akershus

Rieneke Schilperoort, Administrasjonssjef ved Kunstskolen i Bergen 

Kari Mette Winge, Leder Pedagogisk utvikling og internasjonalisering ved Fagskolen Kristiania

 

11.30 - 11.40

Rekruttering av studenter til fagskolesektoren 

Åse Kleven - Student i mekatronikk ved Fagskolen Tinius Olsen  

11.40 - 12.00

Nye studentrettigheter i loven 

Christoffer Blaalid, Leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) 

12.00 - 13.00

LUNSJ

 

13.00 - 13.30

Fylkeskommunen skal tilby akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse - Praktisering av styring og eierskap 

Ståle Ertzgaard, seniorrådgiver med koordineringsansvar for høyere yrkesfaglig utdanning, Trøndelag fylkeskommune

13.30 - 14.00

Fagskolen i Østfold sine erfaringer fra jobben for å oppnå målet om fagområdegodkjenning  

Ketil Solbakke, Rektor ved Fagskolen i Østfold 

14.00 - 14.20

Fagskolen i Oslo - visjoner og strategier 

Arvid Ellingsen, Styreleder ved Fagskolen i Oslo og Akershus

14.20 - 14.30

Avslutning


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

05.03.2019


Når

Fra: 08. mars 2019 09:00
Til: 08. mars 2019 14:30  


Hvor

Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Påmelding

Meld deg på her

Spørsmål?

Send en epost til: fagskoleradet@diku.no