SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Erasmus+ 2018 - Studiebesøk i Norge for barnehage- og skolesektoren om innovativ bruk av IKT i opplæringen

Jobber du med barn i barnehage eller grunnskole og ønsker å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen? 

Det arrangeres årlig en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+. SIU ønsker å invitere lærere, ledere og andre som jobber med barn i barnehage og grunnskole (1-9 år), til studiebesøk i oktober for å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen. 

Les mer om studiebesøket i Bergen her

Tittel: Innovative use of ICT in pre-primary and primary education

Dato: 1.-4. oktober (lunsj-til-lunsj)  
Sted: Hotel Terminus, Bergen, Norge

Arbeidsspråk: Engelsk

SIU vil invitere fem til sju norske deltakere til Bergen (maks en fra hver institusjon). Det vil være plass til totalt 20 deltakere på dette studiebesøket.

Deltakere som SIU velger, får dekket kostnader til reise, opphold, overnatting og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til SIU innen 1. september 2017 kl. 12. Potensielle deltakere vil få tilbakemelding fortløpende.

Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

01.09.2018


Når

Fra: 01. okt 2018 12:00
Til: 04. okt 2018 13:00  


Hvor

Bergen, Norge

Påmelding

Klikk her for å melde din interesse

Spørsmål?

Send en epost til: erasmuspluss@siu.no

Kommende søknadsfrister