SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap

Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre strategiske partnerskap med partnere fra andre europeiske land. 29. januar 2018 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en partnerskapssøknad.

29. januar 2018 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en strategisk partnerskapssøknad. Seminaret finner sted i KS Agenda sine lokaler i Oslo.

På seminaret vil vi gi en grundig gjennomgang av hva som kjennetegner en god søknad, hvordan søknadsskjemaene fungerer samt begrepsavklaringer. Vi vil også kunne bistå med veiledning.

Seminaret vil ta for seg partnerskapssøknader som omfatter:
  • Strategiske partnerskap for barnehage- og skolesektoren (KA201)
  • Skoleutvekslingspartnerskap (KA229)
  • Strategiske partnerskap for fag- og yrkesopplæringen (KA202)
  • Strategiske partnerskap for høyere utdanning (KA203)
  • Strategiske partnerskap for voksenopplæringen (KA204)
Målgrupper

Alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt samarbeid kan delta. Du kan også jobbe med utdanning i den uformelle sektoren.

Dere bør være godt i gang med å etablere et internasjonalt samarbeid. Det er en forutsetning at dere har en konkret prosjektidé - helst en prosjektskisse.

Ta gjerne med egen PC!

Søkerseminarene er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter.

Tentativt program |

Tentativt program

09:30

Registrering

10:00

Programmet starter: Velkommen

10:05

Felles introduksjon. Søknadsprosessen, en evalueringsekspert forteller...

10:45

Pause

10:55

Skoleutvekslingspartnerskap: Hva kjennetegner en god søknad?

Strategiske partnerskap: Hva kjennetegner en god søknad? (Skole, VET og Voksnes læring)

Strategiske partnerskap: Hva kjennetegner en god søknad? (Høyere utdanning)

 

12:00

Lunsj

12:30

Teknisk gjennomgang av søknadsskjema i samme gruppeinndeling

14:00

Pause

14:00

Individuell rådgiving / jobb med eget skjema

15:00

Vel hjem


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

22.01.2018


Når

Fra: 29. jan 2018 10:00
Til: 29. jan 2018 15:00  


Hvor

Oslo, KS Agenda, Haakon VII gate 9

Påmelding

Meld deg på her

Spørsmål?

Send en epost til: erasmuspluss@siu.no