SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Internasjonaliseringskonferansen 2018

Internasjonaliseringskonferansen 2018

Har norsk utdanning det som trengs for å utdanne fremtidens verdensborgere? Hvordan forbereder vi studentene på det som kommer?
Bli med på diskusjonen. Få inspirasjon, faglig påfyll og nye perspektiver, omgitt av spektakulær nordnorsk natur. Velkommen til møteplassen IK18 – mer internasjonal enn noensinne!

Nord universitet er vertskap for konferansen, som finner sted i Bodø 13.–15. mars 2018.

Direktesendinger fra konferansen finner du her

Plenumssesjonene onsdag og torsdag blir sendt direkte. Det samme blir utvalgte informasjonsmøter og parallelsesjoner, nærmere angitt i programmet nedenfor.

Høyere utdanning for fremtidens samfunn

I kjernen av årets tema ligger samfunnsoppdraget: Utdanning skal være studentenes inngangsbillett til arbeidslivet og til aktiv deltakelse i (verdens)samfunnet. Klimaendringer, migrasjon og digitalisering krever at vi omstiller oss til et bærekraftig, inkluderende og innovativt kunnskapssamfunn.

Hvilken rolle har utdanningsinstitusjonene i å påvirke og delta i disse endringene? Og hvordan bidrar internasjonalt utdanningssamarbeid til kvalitetsutvikling i et slikt perspektiv?

Internasjonaliseringskonferansen arrangeres nå for sjuende gang. Aldri før har vi hatt så mange internasjonale deltakere, og aldri før har vi hatt så mange sesjoner å velge blant.

Velkommen til Bodø – og til Internasjonaliseringskonferansen 2018!

Konferansestruktur og priser

Kinesisk universitetsdelegasjon

Konferanseprogram

Tirsdag 13. mars | Onsdag 14. mars | Torsdag 15. mars | Faglige interessegrupper | Parallellsesjoner bolk 1 | Parallellsesjoner bolk 2 | Parallellsesjoner bolk 3 |

Tirsdag 13. mars

12.00 - 13.00

Ankomst til Bodø og registrering på Nord universitet 

13.00 - 14.30

Faglige interessegrupper

14.30 - 15.00

Kaffepause

15.00 - 16.30

Informasjonsmøte om aktuelle utlysninger i SIUs programmer

SIU inviterer til informasjonsmøte om partnerskapsprogrammene som lyser ut prosjektmidler våren 2018. Følgende programmer planlegger utlysning i 2018: NORPART – samarbeid med utviklingsland, Russlandsprogrammet, INTPART, InternAbroad – praksis i utlandet, Globalink – forskningspraksis i bedrift mellom Norge og Canada. NB! Planene for de ulike programmene er under arbeid og listen kan bli endret. Utlysningene forventes å være klare i begynnelsen av mars 2018, og mer informasjon blir tilgjengelig på programnettsidene. 

Denne sesjonen blir streamet: Se direkte

16.30 - 17.00

Felles transport til hoteller og innsjekk

17.00 - 19.00

Nettverksbygging - tid til egne møter 

19.00 - 20.00

Registrering og velkomstdrink fra 18.30

Mottakelse på Stormen Bibliotek 

  • Velkommen til Bodø, ved varaordfører Synne Bjørbæk
  • Velkommen til Nord universitet, ved prorektor Hanne Solheim Hansen
  • Velkommen til IK18, ved SIU-direktør Harald Nybølet
  • Velkommen til Stormen bibliotek, ved fagleder Roger Johansen
  • Kulturinnslag
20.00

Velkomstfiesta med DJ på Hundholmen Brygghus 


Onsdag 14. mars

08.30

Buss fra hotellene til Nord universitet (Universitetsalléen 11, 8049 Bodø)

09.00 - 10.00

Registrering av konferansedeltakerne 

10.00 - 10.15

«Morgenstemning» - Kunstnerisk innslag, musikere fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO)

10.15 - 11.00

Welcome to the Annual Conference on Internationalisation of Higher Education in Norway 2018

• Bjørn Olsen, Rector, Nord university

• Harald E. Nybølet, Director General, SIU

• Mr. Zhao Lingshan, Secretary General of CEAIE, on behalf of the Chinese delegation

• Pia Gjesme Holm, Deputy Director at Norwegian Ministry of Foreign Affairs, on behalf of the EEA delegation

11.00 - 11.30

Norway in the global context: higher education for the future 

Rebekka Borsch, State Secretary, Norwegian Ministry of Education and Research 

11.30 - 12.00

Towards sustainable tomorrow: higher education and social responsibility

Hilligje van't Land, Secretary General, International Association of Universities (IAU)

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 14.30

Parallellsesjoner - Bolk 1

14.30 - 15.00

Kaffepause 

15.00 - 16.30

Parallellsesjoner - Bolk 2 

16.30 - 17.00

Buss til hotellet 

17.00 - 19.00

Nettverksbygging - tid til egne møter 

19.00 - 22.00

Konferansemiddag på Scandic Havet Hotell – musikalsk innslag «Regnvær», hygge og nordnorsk mat på menyen!


Torsdag 15. mars

08.30

Buss fra hotellet

Registrering 

09.30 - 09.45

Latin, ikke bare et språk! musikalsk innslag ved Rune Mathisen, Arild Johnsen og Stig-Rune Holien

09.45 - 10.15

Studentstemmer 

Presentasjoner med studentorganisasjonene ANSA, ESN, ISU, NSO og SAIH

10.15 - 10.45

Internasjonalt kunnskapssamarbeid for en blå-grønn fremtid 

Ketil Eiane (dekan ved fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet) 

10.45 - 11.30

Internasjonalisering som samfunnsoppdrag

en samtale mellom Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning (UiT), Ragnhild Freng Dale, ph.d.-kandidat (University of Cambridge) og Sigurd Allern, professor emeritus (UiO), ledet av ordstyrer Martin Paulsen (SIU)

11.30 - 11.55

Mangfold på prøve - Nora Mehsen (samfunnsdebattant)

11.55 - 12.00

Avslutning på plenum

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør (SIU)

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 14.30

Parallellsesjoner - Bolk 3

14.30

Buss til flyplass


Faglige interessegrupper

Gruppe 1

Tyskland som studiested - informasjonsmøte for studenter

Informasjonsmøte om utvekslings- og studiemuligheter til Tyskland for norske studenter. Møtet er rettet mot studenter som kunne tenke seg å studere i Tyskland og som ønsker å vite mer om de ulike finansieringsmulighetene til et slikt utenlandsopphold. Møtet er et initiativ av ANSA, DAAD, SIU og Internasjonalt kontor ved Nord universitet som sammen ønsker å presentere de ulike studieveiene til Tyskland, fra kortvarige språkkurs til langvarige studieopphold gjennom helgradsstudier.

Bidragsytere: Tobias Frambe Svenningsen, ministerråd (Norges ambassade i Berlin), Elena Popova (NORD). Toril Jøraandstad (ANSA) og Thomas de Ridder (SIU).

Denne sesjonen blir streamet: Se direkte

Gruppe 2

En god start er halve jobben: Hvordan fremme studentinkludering og få førsteårsstudenten til å bli?

Hvordan tar vi imot førsteårsstudenter på en måte som gjør at de ikke faller av studiene senere? Vi hører om hvordan internasjonale erfaringer har inspirert OsloMets nyoppstartede First Year Experience-tiltak og om Nord universitets Første semester-prosjekt.

Bidragsytere: Beate Dessingthon, studentlivskoordinator (OsloMet) og Øystein Strømsnes (StudentiNord)

Gruppe 3 - AVLYST

Erasmus+ ansattmobilitet - kompetansehevingstiltak for teknisk-administrativt og vitenskapelig ansatte

Oppdatering: Interessegruppen er dessverre avlyst på grunn av sykdom.

For å nå de overordnede målsetningene i Erasmus+ er kompetanseheving av ansatte viktig. I mange tilfeller er det ofte enklest å få dem som allerede jobber med internasjonalisering til å velge utveksling gjennom Erasmus+, men flere institusjoner har erfaring med å bruke disse stipendene også til å få andre administrativt ansatte til å reise på utveksling. I utlysningene for 2018 er fokus særlig rettet mot kompetanseheving for vitenskapelige ansatte innen pedagogiske ferdigheter og programplandesign. Vi ønsker å samle alle som er opptatt av å øke ansattmobilitet innenfor begge grupper av ansatte for å dele erfaringer og ideer til hvordan man kan få til ansattmobilitet, med et særlig fokus på kompetanseheving for vitenskapelige ansatte.

Bidragsytere: Margareth Sandvik Alfredsen og Lise Bakke Brøndbo (OsloMet)

Gruppe 4

Access to higher education for refugees and asylum seekers – from vision to reality: two practical examples from the field

How do we ease the entrance to higher education for refugees and asylum seekers? The European Qualifications Passport for Refugees and the Completive Courses are two means to support this. Rigid admission regulations are regarded as obstacles by refugees seeking entrance to higher education. The session will give an account of some recent examples of flexible approach to admission and inclusion of students with refugee background into higher education. We will also hear from Syrian Anwar Horani, the first refugee to receive the European Qualifications Passport for Refugees.

Contributors: Marina Malgina (NOKUT); Karl Norli (project leader Academic Dugnad OsloMet), Ellen Merethe Magnus and Anwar Horani (all OsloMet)


Parallellsesjoner bolk 1

PS 1

Quality and internationalization: Perspectives from China and the Nordic countries 

China Education Association for International Exchange (CEAIE) and the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) organize a joint session on internationalization as a catalyst for quality development in higher education. 

Representatives from Chinese, Norwegian and Danish governmental bodies and higher education institutions present national strategies, priorities and policy instruments. A panel discussion will follow after the presentations. 

Chair: Ragnhild Tungesvik, head of department (SIU)

Contributors: Huang Dawei, Vice President (Southeast University), Cheng Xuemeng, Director, Office of International Affairs (Wuhan University), Weng Jingnong, Dean, International School (Beihang University), Joakim Bakke, director (the Norwegian Ministry of Education and Research) - tbc, Else-Kathrine Nesmoen, head of department (SIU), Susanne Suhr Andersen, special adviser (the Danish Ministry of Science and Higher education), Annelin Eriksen, vice rector for Global Relations (UiB)

Language: English

Denne sesjonen blir streamet: Se direkte

PS 2

EEA/Norway Grants: Innovation, Education and Competitiveness

Europe’s future depends on a strengthened and sustainable knowledge economy. The EEA grants financial mechanism promotes sustainable growth by focusing on strengthening the links between education and training systems and employment. This session aims at exchange of knowledge and experience in the areas of innovation, education and European competitiveness, and to raise awareness for funding opportunities offered by the EEA grants as well as encouraging synergies between complementary European programmes and funding mechanisms.

Chair: Veena Gill, seniorrådgiver (SIU)

Contributors: SIU, Research Council of Norway, Innovation Norway, Financial Mechanism Office, UiT - The Artic University of Norway

Language: English

PS 3

Hvordan skape en internasjonal lærerutdanning? Del 1

Våren 2017 fikk SIU i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å etablere NOTED, et internasjonalt partnerskapsprogram som skal styrke de nye femårige grunnskolelærerutdanningenes internasjonale profil. I denne sesjonen vil koordinatorer og deltakere i NOTED-prosjekter dele erfaringer, planer og gode eksempler på internasjonalt utdanningssamarbeid innen lærerutdanning. Hvilke grep skal til for å øke studentutvekslingen, involvere skoler og få fagmiljøene til å søke internasjonalt samarbeid i større grad enn de gjør i dag? Hvorfor er dette viktig for kvaliteten ved lærerutdanningene og for forberedelsen av fremtidens læreres møte med mangfold i klasserommet?

Sesjonen fortsetter etter lunsj («Hvordan skape en internasjonal lærerutdanning? Del 2»).

Ordstyrer: Bo Byrkjeland, seniorrådgiver (SIU)

Bidragsytere: Fredrik Dalen Tennøe, avdelingsdirektør (Kunnskapsdepartementet), Jacob Melting, høgskolelektor (HVL) og leder for NRLUs programgruppe for grunnskolelærerutdanningene, August Steffensen, lærerstudent (NORD)

Språk: Norsk

PS 4

The role of higher education and international cooperation in contributing to the Sustainable Development Goals (SDG) and Agenda 2030

This session focuses on the Sustainable Development Goals as both a challenge and an opportunity for the Higher Education Sector. Higher education institutions have a unique position for mediating knowledge to society as a whole, from the educational system, via state governance and to the public. The challenge is threefold: to produce relevant research-based knowledge, to further develop and transform higher education, and to provide relevant knowledge for society to understand and implement the goals. How can higher education institutions use international partnerships in a strategic way to contribute even more towards solving global challenges and implementing the Sustainable Development Goals?

Chair: Jakob Grandin, PhD scholar, University of Bergen (UiB)

Contributors: Tor Halvorsen, professor (UiB), Hilligje van´t Land, secretary general (International Association of Universities), Kristin Svartveit, senior adviser (UiB), Edward Kirumira, professor (Makerere University, Uganda)

Language: English

 

PS 5

Russland: Hvordan få til gjensidig nyttig samarbeid om høyere utdanning og forskning?

Russland er et satsingsland for norsk utdannings- og forskningssamarbeid, og mange norske institusjoner og fagmiljøer har lenge samarbeidet med russiske partnere. I Russland har det skjedd omfattende endringer i institusjonslandskapet de siste årene, samtidig som de økonomiske og politiske rammevilkårene for høyere utdanning og forskning er i stadig endring. I denne sesjonen vil vi presentere oppdatert informasjon om utviklingen i den russiske utdannings- og forskningssektoren, og diskutere hvordan dette er med på å påvirke potensialet for norsk-russisk samarbeid.

Ordstyrer: Anatoli Bourmistrov, professor (NORD)

Bidragsytere: Radina Trengereid, spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi (Den norske ambassaden i Moskva), Kristin Høiby, seniorrådgiver (Forskningsrådet), Astrid Brokke, seniorrådgiver, (UiT) og Marit Lillian Sundet, professor (NORD)

Språk: Norsk

PS 6

Faglig ledelse av Internasjonaliseringsarbeid

Kvalitetsmeldingen slår tydelig fast at internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet i utdanning. Det forventes at internasjonalisering blir en integrert del av studieprogrammene. Hvordan jobber universitetene og høyskolene på ledelsesnivå for å sikre at internasjonalisering blir integrert i utdanningene på en meningsfull måte? Hvordan kan SIU bidra til å sikre engasjement fra faglige ledere?

Ordstyrer: Sunniva Whittaker, dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk (UiA)

Bidragsytere: Bjørnar Borvik, førsteamanuensis, Juridisk fakultet (UiB), Linda Nøstbakken, prorektor (NHH), Vidar Pedersen, avdelingsdirektør (SIU) 

Språk: Norsk 

PS 7

Strengthening French-Norwegian cooperation in higher education

France is an important cooperation partner for Norway both within education and research. On the occasion of celebrating 100 years of French Norwegian cooperation, we invite you to join this round table session on educational cooperation between France and Norway. The session will start by giving an introduction to French Higher education system and recent reforms in France affecting international cooperation in education. After the introduction participants will be invited to join a round table discussion on joint interests and opportunities for French and Norwegian higher education institutions. Best practice examples and good advices to those who wish to start up or increase their cooperation with France and French higher education institutions and also send more students to France, either on academic exchange or to do internships will be addressed during the discussions.  

Chair: Fred Arild Pettersen, Spesialråd utdanning og forskning (Den norske ambassaden i Paris) og direktør for Norges hus i Paris

Contributors: Benoît Veron, director Carré international (University of Caen), Svein Hullstein, senior adviser (UiO), Jean-Michel Portefaix, Attache for science and technology (Institut francais, Oslo), Olivier Chiche-Portiche, Director of promotion (Campus France, Paris), Lars Martin Mandelid, PhD student (Université Panthéon Sarbonne (Paris 1)), Daniele Fournier, director international relations (INSA Toulouse) 

Language: English

PS 8

Digitalisering av studentmobilitet 

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan skal sammen med FS-ekspertgruppen for studentutveksling, utvikle ny funksjonalitet for studentutveksling i FS. Ekspertgruppen har fått i mandat å jobbe for å digitalisere prosesser knyttet til studentutveksling, samt jobbe for å etablere felles rutiner ved institusjonene knyttet til studentutveksling.

Med studenter i front av den digitale utviklingen, bør vår arbeidsflyt og kommunikasjon med studentene gå på digitale plattformer. Studentene har i dag for mange ulike steder de må henvende seg til, i sin dialog med det studieadministrative og faglige apparatet før, under og etter et utvekslingsopphold. Med ny funksjonalitet for studentutveksling i FS, og en nyutviklet webapplikasjon for saksbehandlingsflyt mellom FS og arkiv (ROMS), vil arbeidsprosessene rundt studentutveksling bli mer digitale. Dette vil kunne gi en bedre informasjonsflyt på tvers av administrative organisatoriske enheter og effektivisere den administrativ saksbehandlingen, slik at et større antall utvekslingsstudenter kan håndteres av samme antall ansatte.

Ordstyrer: Monica Brobak, kontorsjef (NORD)

Bidragsytere: Iben Andersen, seksjonssjef (NMBU), Bjarte Hoem, kontorsjef (UiS), Marte Holhjem og Christina Elmar (Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan), Janarthan Lenard Thasan, masterstudent (NMBU)

Språk: Norsk

PS 9 - AVLYST

Erasmus+ mobilitetskonsortium i drama- og teaterfagene i høyere utdanning

Oppdatering: Sesjonen er dessverre avlyst, og vi ber konferansedeltakerne om å omregistrere seg og velge en annen sesjon snarest. 

Nye krav til faglig forankring av internasjonalisering i studieprogram og behov for tettere nasjonalt samarbeid var viktige faktorer til at NORDRANET, Norges førte Erasmus+ akkrediterte mobilitetskonsortium så dagens lys i 2017. Konsortiet er et nettverk for samarbeid mellom drama- og teaterfagene ved Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet - campus Bergen og Høgskolen i Østfold. I denne sesjonen vil vi gi et innblikk i erfaringene så langt, i tillegg til vitenskapelige og administrative fordeler og utfordringer som konsortiebasert mobilitet byr på. 

Språk: Norsk


Parallellsesjoner bolk 2

PS 10

Nasjonal arena for kvalitetsutvikling i høyere utdanning

I Kvalitetsmeldingen lanserte regjeringen planene om en samlet nasjonal arena som skal stimulere fagmiljøenes arbeid for økt kvalitet i høyere utdanning. Utvikling av arenaen er godt i gang. Det kan bli aktuelt å utforme nye, målrettede støtteordninger og å styrke vellykkede eksisterende ordninger som fra 2018 samles i det nye kvalitetsorganet med hovedsete i Bergen. Sesjonen vil diskutere hva som skal til for at virkemiddelapparatet på best mulig måte kan hjelpe institusjonene i deres arbeid med å styrke kvaliteten på utdanningen. Etter presentasjonene blir det diskusjon der vi inviterer deltakerne til å bidra aktivt med spørsmål, synspunkter og erfaringer. 

Regjeringens visjoner og forventninger til en nasjonal arena for utdanningskvalitet (v/Bente Lie)

Hvordan innretter vi arenaen for å bidra best mulig til institusjonenes kvalitetsarbeid? (v/Gro Tjore)

Ordstyrer: Else Kathrine Nesmoen, avdelingsdirektør (SIU)

Bidragsytere: Bente Lie, direktør Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsmidler (Kunnskapsdepartementet), Gro Tjore, assisterende direktør (SIU)

Språk: Norsk

PS 11

Increasing Student Mobility between Norway and China: Strategies, Opportunities and Best Practice

This session will highlight opportunities and prerequisites for increasing student mobility between Norway and China. 

Representatives from Norwegian and Chinese government bodies will present national goals and updated figures on student mobility. Representatives from Chinese and Norwegian universities will highlight their experiences, also looking at the situation in different academic disciplines. A panel discussion will follow after the presentations. 

Chair: Vidar Pedersen, head of department (SIU)

Contributers: Zhao Lingshan, Secretary General (China Education Association for International Exchange), Zhang Lei, Associate Director, Office of International Cooperation (Peking University), Zhao Kun, Vice Director, Office of International Students (Beijing Institute of Technology), Margrete Søvik, senior adviser (SIU), Trygve Eikevik, professor (NTNU), Eirik Welo, vice dean (UiO)

Language: English

Denne sesjonen blir streamet: Se direkte

PS 12

Hvordan skape en internasjonal lærerutdanning? Del 2

Våren 2017 fikk SIU i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å etablere NOTED, et internasjonalt partnerskapsprogram som skal styrke de nye femårige grunnskolelærerutdanningenes internasjonale profil. I denne sesjonen vil koordinatorer og deltakere i NOTED-prosjekter dele erfaringer, planer og gode eksempler på internasjonalt utdanningssamarbeid innen lærerutdanning. Hvilke grep skal til for å øke studentutvekslingen, involvere skoler og få fagmiljøene til å søke internasjonalt samarbeid i større grad enn de gjør i dag? Hvorfor er dette viktig for kvaliteten ved lærerutdanningene og for forberedelsen av fremtidens læreres møte med mangfold i klasserommet?

Sesjonen starter før lunsj («Hvordan skape en internasjonal lærerutdanning? Del 1»).

Ordstyrer: Vigdis Berg, seniorrådgiver (SIU)

Bidragsytere: Deborah Lynn Sorton Larssen, førstelektor (UiS), Ellen Watkinson, seniorrådgiver (OsloMet), Knut Øystein Høvik, studieleder (INN) 

Språk: Norsk

PS 13

Digital borders? The global classroom and strategic use of MOOCs

How can digitization foster further internationalisation and «virtual mobility»? Internationalisation opens the possibility for new partnerships in the development of MOOCs and introduces the global perspective into study programmes. MOOCs can also be a driving force in the work to increase quality in higher education by introducing new methods for learning and teaching. Taking the European perspective as our point of departure, we will look closer at strategic use of MOOCs and the importance of internationalisation for digital learning methods.

Chair: Hilde Signe Gaard, senior adviser, SIU 

Contributors: Darco Jansen, Program manager (The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) - Netherlands), Cormac McGrath, PhD/Researcher (Karolinska Institutet)

Language: English

PS 14 - AVLYST

How do we reach the non-mobile majority of students with global insights and intercultural communication skills?

Oppdatering: Sesjonen er dessverre avlyst, og vi ber konferansedeltakerne om å omregistrere seg og velge en annen sesjon snarest. 

Internationalisation is a way to offer students global perspectives and intercultural communication skills, which they all need in today’s global job market. As little as 15 percent of students in Norway engage in international mobility during their studies. How can we provide the remaining 85 percent of non-mobile students with this important knowledge and competence? In this session we look for possible solutions in institutional strategies, program plans, learning outcomes, etc.

Chair: Benedicte Solheim, project leader (OsloMet)

Contributions: Anne Møgster, senior adviser (OsloMet), Tore Klepsvik, senior adviser (UiS)

Language: English

PS 15

Akademia i spissen for internasjonal kompetanse og mangfold 

Akademia blir stadig mer mangfoldig. Internasjonale studenter, studenter med flerkulturell bakgrunn, minoritetsstudenter og flyktninger utgjør en økende gruppe i studentmassen. Er vi flinke nok til å gi mangfoldet synlighet, til å ta i bruk de ressursene som mangfoldet bærer med seg, innse mulighetene som ligger i møte mellom ulike kulturer og er det en jobb akademia faktisk skal gjøre? OsloMet og HSN presenterer nyskapende eksempler fra dette arbeidet og inviterer til diskusjon rundt forskjellige tiltak og initiativ.

Ordstyrer: Nora Mehsen, samfunnsdebattant

Bidragsytere: Karl Norli, leder Akademisk dugnad (OsloMet) og Beate Dessingthon, studentlivkoordinator (OsloMet), Maija Heinilä, seksjonssjef for seksjon for studentstøtte og karrieretjenester og Nina Martinsen, seniorrådgiver (HSN)

Språk: Norsk

PS 16

Academic cooperation and student mobility with developing countries

NORPART has taken off. From 2017, the programme supports projects for academic cooperation and student mobility between Norway and developing countries. The second call for applications will be issued in 2018. What are the main experiences, successes and challenges so far? Which results do we expect from existing and future NORPART projects? How does Norpart relate to other Norwegian intitiatives in capacity building? This session will include presentations of projects supported from 2017 as well as main features from the new call for applications.

Chair: Ragnhild Tungesvik, Head of Department (SIU)

Contributors: Anthony Giannoumis, Assistant Professor (OsloMet), Heidi Tovsrud Knutsen, Head of International Relations Office (USN), Jeanette Da Silva, Senior Adviser (Norad), Hilde Kjøstvedt, Senior Adviser (SIU) 

Language: English

PS 17

EduLab for innovasjon i utdanning: Fra autopilot til kaospilot (del 1)

Høyere utdanningsinstitusjoner må definere sitt samfunnsbidrag i en stadig mer kunnskapsintensiv, digitalisert og usikker verden. Hvordan kan vi fornye oss, utdanne for det ukjente, og bidra til et mer erfaringsbasert curriculum? Hvordan kan vi i større grad engasjere både studenter og lærere for å skreddersy opplegg, og hva skal til for å spre det i organisasjonen som helhet? Velkommen til en edu-lab om innovasjon i utdanning hvor vi kombinerer praksis, refleksjon og teori, og synligjør viktige kompetanser for å navigere kaos og framtidens arbeidsliv. Dette er én av to sesjoner som kan tas sammen, eller hver for seg.

1. Hvordan skape et rom for handling, risiko, og autonomi hos studentene våre?

2. Hvordan navigere kaos - og lede i kompleksitet og endring?

Bidragsyter: Mihaela Tabacaru (edu-preneur og kunnskapskurator i Newschool)

Språk: Norsk

PS 18

Erasmus+ going digital - all you need to know

This session will give you a bird's eye view of the Erasmus Without Papers (EWP), Online Learning Agreement (OLA) and Erasmus+ App projects. The European University Foundation will present the goals of EWP and OLA, the work done so far and give some perspectives on the future. EUF will explain the envisaged impact of the projects and discuss how they can be leveraged to streamline the Erasmus programme. University of Bergen is a partner in the Strategic partnership OLA+ and will present the experiences of using the OLA at UiB from both student and coordinator point of view, and give some considerations about the work of the OLA+ partnership.

Contributors: Kristin Torp Skogedal,  Erasmus institutional coordinator (UiB) and Joachim Wyssling, senior EU project manager (European University Foundation)

Language: English


Parallellsesjoner bolk 3

PS 19

Erasmus+/Horisont 2020: Internationalisation, innovation and entrepreneurship in education

International cooperation in education through Erasmus+ and other programmes aim to support Higher Education Institutions and their role in promoting entrepreneurship and innovation in and through education. 

In this session the University of Bergen will present the knowledge clusters as a way to strengthen the links between innovation, entrepreneurship and education. The session will further explore how tools in Erasmus+ and Horizon 2020 can contribute to strengthening the knowledge triangle and support the priorities of the stakeholders involved. 

Professor Lars Nyre, UiB, will present INJECT, a Horizon 2020 Innovation Action where European partners design a creative tool for news journalism (see injectproject.eu). A dozen partners collaborate on a multitude of tasks involving research, innovation and education. The University of Bergen has a central role as a mediator between media companies, software service partners and technological innovation partners. 

The Erasmus+ Knowledge Alliance programme is a tool meant for making the change in the European higher education and boosting internationality in a meaningful way. Ms Ulla Asikainen, Director at Karelia University of Applied Sciences will present the Knowledge Alliance project ERDI, and how it meet with institutional strategies and foster significant U2B cooperation aiming at systemic innovation ecosystems, in the bioeconomy field. The discussion reflects the project tools, process and concrete results which raise the working life relevance of higher education.

Following the presentations there will be a discussion, and we invite the participants to comment and share their views and experiences. 

Chair: Katrine Moland Hansen, senior adviser (SIU)

Bidragsytere: Susan Johnsen, seniorrådgiver for innovasjon (UiB), Lars Nyre, professor i nye medium, journalistikk og teknologi (UiB), representant fra kunnskapsallianse (tbc)

Contributors: Susan Johnsen, Senior adviser for innovation (UiB), Lars Nyre, Professor of new media, journalism and technology (UiB), Ulla Asikainen, Director (Karelia University of Applied Sciences).

Language: English

Denne sesjonen blir streamet: Se direkte

PS 20

Norway’s Arctic Strategy: internationalization as a societal mission. 

The High North Strategy Norway is singled out as Norway´s most important internationalisation strategy. The Arctic provides crucial resources for the nation and ensures the level of welfare we have today and sustainable development for the future. This session will focus on education and especially international cooperation in education dealing with the challenges and opportunities in the Arctic.

The newest Arctic strategy, "between geopolitics and social development", issued in 2017 will be presented, and SIU will share their experience of implementation of the High North Programme as well as findings in a recently conducted external evaluation of the High North Programme.

Successful projects will be highlighted and participants in the session will be encouraged to engage in a plenary discussion on the way forward.

Chair: Frode Mellemvik Director (High North Center, Nord University)

Contributors: Anatoli Bourmistrov, professor (Nord University Business School), Kjersti Skjervheim, senior advisor (SIU), Unni Kvernhusvik Sagberg, advisor (SIU), Petter D. Jenssen, professor, fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (NMBU), Tove Leming, docent, Department of education (UiT)

 

Language: English

PS 21

Integration of international students

Research on Norwegian higher education conducted by both SIU and NOKUT, shows that there are challenges when it comes to integrating international students into Norwegian campus life. In this section, we will present figures from NOKUT´s latest Studiebarometer, as well as comparable figures from SIU´s International Students in Norway and NOKUT´s Underviserundersøkelse. The three reports highlight the degree of integration of international students at Norwegian campuses, as experienced by different actors. These figures will be commented upon by representatives from the university sector and the International Students' Union of Norway (ISU).

Chair: Arne Haugen, senior adviser (SIU)

Contributors: Ole-Jacob Skodvin, director of analysis (NOKUT), Trude Holme, senior adviser (SIU), Ole-Jørgen Torp, director of academic affairs (NMBU) and Jose de Pool, leader (ISU at NORD).

Language: English

PS 22

Hvor strategiske er strategiske partnerskap? Erfaringer fra Erasmus+ strategiske partnerskap i Norge og Sverige

Hvordan lykkes med strategiske partnerskap? Denne sesjonen tar utgangspunkt i to studier av strategiske partnerskap i Erasmus+, gjennomført i Norge og Sverige, og diskuterer hvilke lærdommer som kan trekkes av funnene. De to studiene tar for seg sider ved prosjektene og diskuterer faktorer som har betydning for gjennomføring og resultater fra prosjektene.

Ordstyrer: Margrete Søvik, seniorrådgiver (SIU)

Bidragsytere: Kate Sevon, utreder (UHR, Sverige) og Agnete Wiborg, seniorrådgiver (SIU), Kristin Hjorthaug Urstad (UiS)

Språk: Norsk/Svensk

PS 23

Tilrettelegging for praksisplasser innen ulike studieprogram

I denne sesjonen vil vi gi erfaringsbaserte innspill til de som ønsker å utvikle modeller for praksismobilitet på egen institusjon, og som ønsker å sende flere av sine studenter på praksisutveksling. Med utgangspunkt i kvalitetsmeldingen vil vi sette fokus på koblingen mellom utdanning og arbeidsliv som grunnlag for å oppnå kvalitet og relevans i utdanningen. 

Ordstyrer: Else Kathrine Nesmoen, SIU

Innledere: Helge Kaasin, instituttleder (HSN), Jens Johan Hyvik, førsteamanuensis (HSN), Nina Moxnes, seniorrådgiver, internasjonal seksjon (NTNU), Liv Karoline T. Olsen, student (HSN)  

Språk: Norsk

PS 24

Universities protecting scholars, students and their Academic Freedom

Ten years ago academic freedom was included as an explicit paragraph in the Norwegian Law on universities and university colleges. During these ten years Norwegian higher education institutions have increased their engagement in the international movement to promote academic freedom and protect scholars and students at risk. In this session we will discuss this work, focusing on the Scholars at Risk network, the Students at Risk scholarship programme and the Erasmus+ project “Academic Refuge”.

Chair: Beathe Øgård, leder (SAIH)

Contributors: Marit Egner, (UiO), Synne Lysberg, rådgiver (SIU), SAR-researcher og en StAR-student. 

Language: English

PS 25

Fra verktøykasse til kultur for mobilitet: hva kjennetegner en mobilitetskultur?

Norske institusjoner har for få utreisende utvekslingsstudenter i forhold til innreisende. Kunnskapsdepartementet satser hardt på å øke mobiliteten, særlig ved hjelp av Erasmus+. SIU har nylig gjennomført Utmobilitetsprosjektet, som med involvering fra sektoren har utviklet en verktøykasse for å yte støtte til økt mobilitet. Nå er det opp til sektoren å gjøre det enkelt og naturlig for studenter å velge delstudium i utlandet, men det er mange veier til målet. Denne sesjonen vil ta for seg det bredere arbeidet med å skape en kultur for at internasjonal studentmobilitet blir normalen. Premisset er at innsats i bredden skaper både engasjement for alle og synlighet både internt og eksternt.

Ordstyrer: Trym N. Holbek, rådgiver (UiS)

Bidragsytere: Ingrid Elisabeth Tøsdal, rådgiver (UiB) og Tone Jordhus, seniorrådgiver (NMH)

Språk: Norsk

PS 26

EduLab for innovasjon i utdanning: Fra autopilot til kaospilot (del 2)

Høyere utdanningsinstitusjoner må definere sitt samfunnsbidrag i en stadig mer kunnskapsintensiv, digitalisert og usikker verden. Hvordan kan vi fornye oss, utdanne for det ukjente, og bidra til et mer erfaringsbasert curriculum? Hvordan kan vi i større grad engasjere både studenter og lærere for å skreddersy opplegg, og hva skal til for å spre det i organisasjonen som helhet? Velkommen til en edu-lab om innovasjon i utdanning hvor vi kombinerer praksis, refleksjon og teori, og synligjør viktige kompetanser for å navigere kaos og framtidens arbeidsliv. Dette er én av to sesjoner som kan tas sammen, eller hver for seg.

1. Hvordan skape et rom for handling, risiko, og autonomi hos studentene våre?

2. Hvordan navigere kaos - og lede i kompleksitet og endring?

Bidragsyter: Mihaela Tabacaru (edu-preneur og kunnskapskurator i Newschool)

Språk: Norsk

PS 27

The role of academic staff in internationalisation

How can international research cooperation be organised and implemented? In this session we will present some overarching models as well as several concrete examples from different academic fields how this can be done. We will also provide an introduction to the impact and possible synergies that can be achieved by involving international PhD students in research projects and publication initiatives.    

Chair:  Jan-Oddvar Sørnes, professor (NORD, Business School)

Contributors: Bjørn Willy Åmo, associate professor, and Frank Lindberg, associate professor (NORD, Business School)

Language: English


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

09.02.2018


Når

Fra: 13. mars 2018 12:00
Til: 15. mars 2018 15:00  


Hvor

Nord universitet, Universitetsalléen 11, 8049 Bodø

Påmelding

Påmeldingen til IK18 er nå stengt.

Spørsmål?

Send en epost til: post@siu.no

Bruk konferanse-appen!

Alle deltakere har fått en SMS med lenke til sin personlige IK18-app. Legg inn appen på telefonen din, så har du full oversikt over programmet, andre deltakere samt praktisk informasjon om konferansen.

Du trenger også appen for å registrere deg ved ankomst.