SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ungdommer på skolen samarbeider i gruppe

IKG18

Velkommen til årets internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG18
Konferansen arrangeres i Trondheim 6.-7. november i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen og tiltrekker seg årlig rundt 250 deltakere. Konferansen gir faglig oppdatering og muligheter for å knytte gode nettverk.

IKG 18: Kompetanse i det 21. århundre

Årets konferanse vil fokusere på behovet for teknologisk og internasjonal kompetanse i et samfunn hvor stadig mer blir digitalisert og automatisert.

Vi vil i årene som kommer se en rivende utvikling innen utdannings- og arbeidsliv hvor mennesker og prosesser kan samhandle på helt nye måter.

Vårt fokus er på internasjonalt samarbeid som et virkemiddel for å lære barn og unge å bruke og utvikle teknologi samt interagere i en globalisert og høyteknologisk tidsalder. 

Program

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg åpner konferansen. På programmet står også blant annet Helge Astad fra Lær Kidsa Koding, Lars Nerdrum, sekretariatsleder for kompetansebehovsutvalget og sosialentreprenør Nassima Dzair.

IKG18-oppdatert-banner3

Rikke Høistad Sjøberg, Nassima Dzair, Helge Astad, Lars Nerdrum, Emelie Kjærnli Kristiansen og Carsten Beck kommer til IKG18 i november.

Rikke Høistad Sjøberg er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hun vil åpne konferansen.

Nassima Dzair er grunnlegger og CEO i InterBridge, og kurser ungdom i å bli endringsagenter som tar samfunnsansvar. Dzair fremhever at vi lever i en global verden i rask endring, og at vi ikke vil kunne lykkes uten å ha mer global kunnskap. I sitt innlegg understreker hun hvor nødvendig interkulturell kompetanse vil være i fremtiden.

Helge Astad er grunnlegger av Lær Kidsa Koding! og Kodeklubben. Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.  På IKG18 vil vi få høre om Lær Kidsa Kodings arbeid med programmering og digitalisering i skolen.

Lars Nerdrum er samfunnsøkonom som tidligere har jobbet som forsker, i KD og ved OECD-delegasjonen i Paris . Han er sekretariatsleder for kompetansebehovsutvalget, et utvalg nedsatt av regjeringen for å finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. I Nerdrums innlegg vil vi få belyst hvordan det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien påvirkes av omstillingen som samfunnet gjennomgår i det 21. århundret. 

Håvard Busklein er vedlikeholdssjef i Norske Skog Skogn AS. Nicole Göhrig er fra Tyskland og har vært lærling ved Norske Skog Skogn AS. På konferansen vil de dele sine erfaringer med å delta i internasjonale utvekslingsprosjekter, og hvordan dette bidrar til økt status og rekruttering i yrkesfagene.

Emelie K.Kristiansen vil i samtale med Stian Sandø sette fokus på "Fremtidens skole", hvordan skape en skole hvor lærere og elever har omfattende IT-kunnskap, og vet hvordan man kan bruke dagens teknologi som en ressurs fremfor en hindring for læring?

Carsten Beck fra Instituttet for fremtidsforskning i København tar oss med inn i fremtiden og viser hvordan roboter, algoritmer og the Internet of Things vil forvandle jobbhverdagen vår til det ugjenkjennelige om bare få år.

Arrangører

IKG18 arrangeres i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Målgruppe

Konferansen er relevant for ledere og ansatte i:

  • Barnehager
  • Grunnskole
  • Videregående skole
  • Voksenopplæring
  • Fagskoler
  • Lære- og praksisbedrifter
  • Skoleeiere - kommuner og fylkeskommuner
  • Myndighetsnivå og andre aktører innen opplæringsfeltet

Konferansier: Stian Sandø

Konferansier Stian Sandø

Stian Sandø (26) er for mange kjent som programleder i vitenskapsprogrammet "Newton" på NRK. Han er halvt norsk og halvt malaysisk og trives svært godt i en multikulturell setting.

En av de viktigste grunnene til at han har villet bruke tid på Newton er fordi han mener han har muligheten til å påvirke innvandrerbarn, være et forbilde og bygge en kunnskapsbro mellom mennesker. Han synes det er nydelig å se folk bli engasjert i vitenskap og kunnskap fordi han har vært med på å motivere til det.

Vitenskap er det morsomste Stian kan fylle dagene sine med. Den største frykten er at han skal mislykkes. Ikke med å bli rik og berømt, men å ikke få realisert ønsket sitt om å gjøre noe godt i verden.

Konferansearena

IKG18 går over to dager, 6.-7. november 2018.

Konferansen foregår på Byåsen videregående skole like utenfor Trondheim sentrum. I tillegg til felles program vil det være parallelle sesjoner med aktuelle tema for målgruppene begge dager.

På kvelden tirsdag 6. november inviteres alle deltakerne til mat og mingling på Dokkhuset i Trondheim sentrum.

Transport

Det vil gå felles buss fra hotellene til Byåsen videregående skole tirsdag og onsdag morgen, med retur til hotellene på ettermiddagen etter programslutt begge dager.

Dokkhuset, hvor kveldsarrangementet skal være tirsdag 6. november, ligger i gangavstand fra hotellene i Trondheim sentrum

Overnatting

For deltakere som trenger overnatting har vi reservert rom på Clarion Hotel og Royal Garden.

Deltakerne må selv bestille direkte hos hotellet.

Clarion Hotel & Congress Trondheim:
Enkeltrom, pr. rom pr. døgn: kr. 1145,-
Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn: kr 1245,-
Bestillingskode # 9769. E-post: groups.cl.trondheim@choice.no

Radisson Blu Royal Garden Hotel:
Enkeltrom, pr. rom pr. døgn: kr 1195,-
Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn: kr 1395,-
Bestilling via lenke: Radisson Blu booking

Kostnader

Deltakelse på konferansen er gratis, men deltakerne må dekke reise og eventuell overnatting selv. Ved mangel på avbestilling eller oppmøte, vil SIU forbeholde seg retten til å kreve inn NOK 600,- per dag i avgift. 

Tirsdag 6. november | Onsdag 7. november | Parallellsesjoner tirsdag | Parallellsesjoner onsdag |

Tirsdag 6. november

09.00

Buss fra sentrum til Byåsen vgs, Selsbakkvegen 34, Trondheim

09:30

Registrering og kaffe 

10:30

Åpning av IKG18

- Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
- Harald Nybølet, direktør, Diku
- Stian Sandø, konferansier

11:20

Utdeling av den europeiske språkprisen - European Language Label

11:30

Arbeidsmarkedets kompetansebehov i en omskiftelig tid

Lars Nerdrum, utvalgssekretær, kompetansebehovsutvalget

12:00

Lunsj

13:00

Triks og tryll med Stian

Barn og unge i det digitale samfunnet

Helge Astad, grunnlegger av Lær Kidsa koding og Kodeklubben

Fremtidskompetanse

Nassima Dzair, grunnlegger, InterBridge

14:20

Kaffe og kake

15:00

Parallellsesjoner

16:30

Buss til sentrum

19:30

Mat og mingling på Dokkhuset

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune, ønsker velkommen.

Kulturelle innslag.

Sted: Dokkhuset, Dokkparken 4, Trondheim

 


Onsdag 7. november

08:30

Buss fra sentrum til Byåsen vgs

Registrering for nye deltakere

09:30

Hvordan fungerer praksis i praksis - Norske bedrifters erfaringer med internasjonale lærlinger og studenter

Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør, avdeling for utredning og analyse, Diku

Utveksling av lærlinger - hvilken verdi?

Håvard Busklein, vedlikeholdssjef, Norske Skog Skogn AS

Nicole Göhrig, tysk lærling, Norske Skog Skogn AS

10:30

Parallellsesjoner

12:00

Lunsj

13:00

Yrkesfag i det 21. århundre

Siv Andersen, avdelingsdirektør, avdeling for kunnskap og læring, Diku
Kristian Ilner, seniorrådgiver, NHO
Ingunn Strugstad, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Fremtidens skole - hvordan bruke dagens teknologi som en ressurs fremfor en hindring for læring?

Emelie Kjærnli Kristiansen, sentralstyremedlem, elevorganisasjonen

Robotene kommer - et blikk inn i fremtiden

Carsten Beck, futurist, Instituttet for fremtidsforskning, København

14:00

Vel hjem

Buss til sentrum


Parallellsesjoner tirsdag

Sesjon 1

Det er mange veier til Rom!

Nasjonale myndigheter har store ambisjoner for internasjonalt samarbeid på utdanningsfeltet. Målene skal blant annet nås gjennom deltakelse i ulike programmer og ordninger. Mye av ansvaret for å nå målene er gitt til institusjoner på regionalt og kommunalt nivå. Dette kan føles som et langt lerret å bleke, men det er mye å hente ved å lære av hverandre. Denne sesjonen skal vise gode eksempler og løfte frem hvordan man kan jobbe langsiktig og systematisk med internasjonalisering.

Bidragsytere:
Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, rådgiver, Osloregionens Europakontor
Astrid Kristiansen, rådgiver, Utdanningsavdelingen, Buskerud fylkeskommune
Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver, KS Midt-Norge
Ordstyrer: Anne Gro Skibenes, seniorrådgiver, Diku

Sesjon 2

Lærerprofesjonen: Internasjonalt samarbeid for kvalitet og kompetanseutvikling

Tettere samarbeid mellom lærerutdanningene og skolene er løftet frem som et viktig grep for å styrke lærerprofesjonen. Internasjonale prosjekter gir gode muligheter til både å utvikle samarbeidet og bygge nettverk til fagmiljøer i andre land. I denne sesjonen skal vi presentere eksempler på prosjekter der lærerutdanningene og skoler i Norge og utlandet samarbeider  for økt kvalitet og en styrket lærerprofesjon.

Bidragsytere:
Per Ramberg, professor, NTNU
Ingrid Sjoner, rådgiver, Melhus kommune
Gro Næsheim-Bjørkvik. førstelektor, UiS
Ordstyrer: Vigdis Berg, seniorrådgiver, Diku

Sesjon 3

Tyskland, Europas lokomotiv – noe for norske utdanningsinstitusjoner?

Den største økonomien i Europa, en industri i særklasse og et utdanningssystem for fagarbeidere som er unikt, men samtidig ganske likt det norske. Hva kan norske utdanningsinstitusjoner og bedrifter tjene på å henge seg på dette lokomotivet? Hvilke muligheter for fremtidens arbeidsliv ligger i at flere fagarbeidere og ingeniører har godt kjennskap til Tyskland? I denne sesjonen får vi høre om gode samarbeidsprosjekt mellom norske og tyske institusjoner og skal spørre hva elever, lærlinger og studenter trenger for å best mulig utnytte mulighetene.

Bidragsytere:
Carine Gronholz, prosjektleder, Norsk-tysk Handelskammer
Kjetil Tvedt, fagsjef kompetanse, Norsk industri
Stig Andreassen, lektor, Strinda videregående skole
Ordstyrer: Car Endre Espeland, seniorrådgiver, Diku

Sesjon 4

Digitalisering av karriereveiledning

Digitalisering handler ikke først og fremst om effektivisering eller modernisering, men om å øke tilgjengeligheten for de som trenger tjenesten. Hvordan sikre at tjenesten blir så god som mulig og at den favner om mobilitetsveiledning også?

Bidragsytere:
Ingrid Kulseng-Varmedal, seniorrådgiver, Kompetanse Norge 
Therese Henriksen, webredaktør utdanning.no, Utdanningsdirektoratet
Ordstyrer: Ellen Hagen, rådgiver, Diku


Parallellsesjoner onsdag

Sesjon 5

Programmering og skaperglede i skolefagene

Skolefagene skal fornyes og nye læreplaner utarbeides. Blant annet skal programmering inn i skolen på fagenes premisser, men hvordan kan dette gjøres i praksis? I denne sesjonen gis en introduksjon til programmering og digital fabrikasjon som verktøy i ulike fag. Sesjonen vil også inneholde en praktisk utprøving av noen verktøy for programmering som passer for barn og unge.

Bidragsytere:
Kristine Sevik, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
Vibeke Lauridsen Guttormsgaard, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet

Sesjon 6

EØS-midlene – store muligheter for norske skoler

11 (av 15) land som mottar EØS-midler ønsker samarbeid med norske institusjoner knyttet til grunnopplæring og videregående opplæring. Dette gir norske skoler store muligheter for spennende og utfordrende samarbeidsprosjekter. Tiltak under EØS-midlene er godt finansierte og kan være et alternativ til Erasmus+ både i form og innhold.  Organisering av læring og nye læringsformer er blant de prioriterte temaene i tiltaket. Prosjektene organiseres fra mottakerlandet, noe som blant annet innebærer at du selv slipper å skrive søknader og rapporter.

Bidragsytere:
Prosjektkoordinatorer fra Latvia
Ordstyrer: Tore Kjærgård, seniorrådgiver, Diku

Sesjon 7

Læring og motivasjon

Fører digitalisering og internasjonalisering til økt motivasjon og læring hos barn og unge? Barn, ungdom og lærere fra ulike prosjekt i barnehage, grunnskole og videregående skole vil prøve å gi et svar på dette i denne sesjonen. Nord Universitet har fulgt et av prosjektene og vil bidra med sine funn. Sesjonen består av presentasjoner, workshop og felles refleksjon. Tågvollan barnehage, Brundalen skole, Verdal videregående skole og Nord Universitet bidrar med presentasjoner.

Bidragsytere:
Tågvollan barnehage
Brundalen skole
Verdal videregående skole
Nord Universitet
Ordstyrer: Rune Bostad, universitetslektor, Nord Universitet

 

Sesjon 8

Fremtidens yrkesfag sett med finske og norske øyne

Både privat og offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for dyktige fagarbeidere. Det er derfor viktig å videreutvikle yrkesfagene for å møte fremtidens kompetansebehov.  Finland har nettopp gjennomført en yrkesfagsreform og fra høsten 2020 innføres ny yrkesfaglig tilbudsstruktur og yrkesfaglige læreplaner i Norge. 

I denne sesjonen forteller Finland om sine erfaringer og deltagerne inviteres til å reflektere over hva Norge kan lære av Finland.

Bidragsytere:
Kristian Ilner, seniorrådgiver, NHO
Are Solli, forbundssekretær, EL&IT Forbundet
Aapo Koukku, Finnish National Agency for Education
Ordstyrer: Else Kathrine Nesmoen, seksjonsleder, Diku


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

15.10.2018


Når

Fra: 06. nov 2018 09:30
Til: 07. nov 2018 15:00  


Hvor

Byåsen videregående skole, Trondheim

Påmelding

Påmeldingen er stengt

Samarbeidspartnere

norsk_farge_liggende
Trondheim-kommune-logo
Fylkesmannen
Diku_tekst_norsk_logo_farger