SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Frankrikekonferansen 2018

Frankrikekonferansen 2018

Velg fransk og invester i fremtiden! Konferansen skal vise hvorfor flere ungdommer bør velge fransk språk og Frankrike som utdanningsland.

Konferansen er for deg som jobber med ungdom og utdanning. Her får du mer informasjon om nytteverdien av fransk og hvilke muligheter som er tilgjengelig for elever og studenter. Vi ønsker også å inspirere til økt utdanningssamarbeid med Frankrike.

Frankrikekonferansen gjennomføres i Oslo, 12. februar 2018.

Frist for påmelding var 15. januar 2018. Konferansen er nå fulltallig. Ta kontakt på frankrike@siu.no dersom du ønsker å bli plassert på venteliste.

Konferansespråket er hovedsakelig norsk, med franske innslag. Det blir stands med aktører som promoterer fransk språk og muligheter for utdanningsopphold i Frankrike.

Hvem bør delta?

  • Skolerådgivere
  • Fransklærere
  • Skolemyndigheter og skoleledere (kommune og fylkeskommune)
  • Alle som jobber med rekruttering til franskfaget og til utdanningsopphold i Frankrike

Dersom du er usikker på om du tilhører målgruppen, er du velkommen til å ta kontakt med oss på frankrike@siu.no.

Institut franςais arrangerer sitt årlige kurs for fransklærere tirsdag 13. februar, slik at det skal være mulig å delta på begge arrangementene. Mer informasjon på http://www.france.no/

Noen av innlederne på Frankrikekonferansen 2018

Blant innlederne finner du Lorelou Desjardins, Jean-François Dobelle, Hege Moe Eriksen, Franck Orban og Iselin Nybø.

100 år med fransk-norsk utdanningssamarbeid

I 2018 markeres 100-årsjubileet for etableringen av den norske seksjonen ved Lycée Pierre Corneille i Rouen, Frankrike. Selve 100-årsmarkeringen vil finne sted i Rouen i september 2018, men det vil bli spesielt fokus på fransk-norsk utdanningssamarbeid i hele 2018.

SIU og Fremmedspråksenteret arrangerer Frankrikekonferansen 2018 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Fremmedspråksenteret_logo

Konferansearena

KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Kostnader

Det blir servert lunsj. Deltakelse på konferansen er gratis, men deltakerne må dekke reise og eventuell overnatting.

Dersom du er forhindret fra å delta, ber vi om tilbakemelding snarest mulig, og seinest 1. februar. Ved manglende oppmøte uten varsel vil SIU forbeholde seg retten til å kreve inn NOK 495,- per deltaker.

Foreløpig program |

Foreløpig program

09:30-10:00

Registrering og kaffe

10:00-10:35

Kulturelt innslag

Åpning v/Harald Nybølet, direktør, SIU og Jean-François Dobelle, Frankrikes ambassadør til Norge

Åpningsforedrag ved Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø  

10:35-10:50

«Med de fredelige norske 'vikinger' i Rouen» v/ Nils Lindgren, tidligere seksjonsleder i Rouen

10:50-11:15

«Erfaring fra Frankrike og betydning for min karriere» v/Hege Moe Eriksen, utenriksjournalist, NRK

11:15-11:30

#Velgfransk

11:30-12:15

Lunsj med mingling og stands

12:15-12:45

«La France dans l'UE après le Brexit» v/Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

12:45-13:10

"Fransk språk åpner dører i arbeidslivet", v/Solfrid Skilbrigt, HR-direktør i Sopra Steria

13:10-13:30

"Nordmenn på jobb i fransktalende Afrika", v/Trygve Thorson, feltarbeider i Leger uten grenser

13:30-14:00

Mingling og stands 

14:00-14:50

Nasjonal satsing og virkemidler

Innledning v/Kristin Amundsen, SIU

Paneldebatt: Hvordan sikre at flere elever og studenter velger fransk og Frankrike?

Deltakere: Nelly Stenkløv (NTNU), Ingvild Nielsen (Fransklærerforeningen), Steinar Nybøle (Fremmedspråksenteret), Sigrid Moen (Utdanningsetaten), Sophie Kilaas (ANSA)
Ordstyrer: Unni Kvernhusvik Sagberg (SIU)

14:50-15:10

«Brunost på Baguette. Franskmenns mange rariteter og hvordan nordmenn kan tilpasse seg». v/Lorelou Desjardins (Frosk i fjorden)

15:10-15:30

Mingling og stands (kaffemat)

15:30

Konferansen avsluttes


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

15.01.2018


Når

Fra: 12. feb 2018 09:30
Til: 12. feb 2018 15:30  


Hvor

KS Agenda, Oslo

Påmelding


Spørsmål?

Send en epost til: frankrike@siu.no