SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Webinar: Utlysninger fra SIU i 2017

SIU inviterer til webinar den 4. april 2017 klokken 13.00-14.00. Her vil vi presentere partnerskapsprogrammene som lyses ut våren 2017.

Takk til de som deltok på webinaret. Presentasjonen fra webinaret er tilgjengelig her. Video av webinaret i sin helhet kan sees her.  

Formålet med webinaret er å gi potensielle søkere en introduksjon til programmene som lyses ut våren 2017, samt gi nyttige tips og råd.

Målgruppen for webinaret er faglig og administrativt ansatte ved norske høyere utdanningsinstitusjoner som er interessert i å søke til et av de aktuelle programmene. Webinaret er et tilbud til de som ikke hadde anledning til å delta på SIUs informasjonsmøte den 14. mars, og mye av informasjonen fra møtet vil bli gjentatt her. Programmene som presenteres er:

Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

04.04.2017


Når

Fra: 04. april 2017 13:00
Til: 04. april 2017 14:00  


Hvor


Påmelding


Spørsmål?

Send en epost til: noram@siu.no

Kommende søknadsfrister