SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Webinar: INTPART

SIU og Norges forskningsråd inviterer til webinar den 25. april 2017 klokken 13.15-14.00. Temaet for webinaret er INTPART-utlysningen for 2017.

Presentasjonen fra webinaret er tilgjengelig her.

Formålet med webinaret er å gi potensielle søkere en introduksjon til programmet, samt gi nyttige tips og råd.

Målgruppen for webinaret er faglig og administrativt ansatte i fagmiljøer som er interessert i å søke INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon  . 

INTPART skal bidra til utvikling av verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid med sterke fagmiljø i Brasil, Russland, India, Kina, Sør Afrika, Japan, USA og Canada, blant annet i samsvar med regjeringens PANORAMA strategi. Som pilot i 2017, lyses også ut noen midler til samarbeid med Tyskland og Frankrike.

Det er ingen påmeldingsfrist.

Lenke til webinar: https://connect.uninett.no/r2rylnja5xr/

Video av webinaret vil bli lagt ut her i etterkant. 

Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

25.04.2017


Når

Fra: 25. april 2017 13:15
Til: 25. april 2017 14:00  


Hvor


Påmelding


Spørsmål?

Send en epost til: torill.wanvik@siu.no

Kommende søknadsfrister