SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Søkerwebinar - veiledning og svar på spørsmål

SIU inviterer til webinar den 31. august 2017 klokken 13.00-14.00. Webinaret er rettet mot søkere til SIUs partnerskapsprogrammer med frist 22. september 2017.

Formålet med webinaret er å gi informasjon knyttet til utvikling av søknader i partnerskapsprogrammene med søknadsfrist 22. september 2017. Vi vil gå gjennom sentrale deler av søknadsskjemaet og de relaterte evalueringskriteriene, samt gi råd og veiledning om hvordan søknaden best kan utformes. Det blir også anledning til å stille spørsmål om programmene, både i forkant og underveis i webinaret. Send gjerne spørsmål til noram@siu.no i forkant av webinaret. 

Målgruppen for webinaret er faglig og administrativt ansatte ved norske høyere utdanningsinstitusjoner som planlegger eller er i gang med å søke et av de aktuelle programmene: 

  • UTFORSK – kortvarige prosjekter
  • Nord-Amerika – kortvarige prosjekter
  • Eurasia
  • InternAbroad: Et nytt pilotprogram for etablering eller styrking av ordninger for praksisopphold i utlandet (relevant for UTFORSK og Nord-Amerika-landene, kortvarige prosjekter)

Presentasjonen fra webinaret er tilgjengelig her.

Det er ingen påmeldingsfrist.

Webinaret blir holdt på norsk.

Lenke til opptak av webinar: https://connect.uninett.no/p4mlnpshj52/

Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

31.08.2017


Når

Fra: 31. aug 2017 13:00
Til: 31. aug 2017 14:00  


Hvor


Påmelding


Kommende søknadsfrister