SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Internasjonaliseringskonferansen 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 15.-16. mars 2017, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Høgskolen i Oslo og Akershus er vertskap for konferansen. 

Internasjonaliseringskonferansen er den mest sentrale møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge.

Konferansen er en årlig begivenhet som arrangeres i samarbeid mellom SIU, universiteter og høyskoler. I 2017 arrangeres Internasjonaliseringskonferansen for sjette gang. 

Grenseløs utdannelse

Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse?

I tillegg til å belyse disse spørsmålene vil Internasjonaliseringskonferansen 2017 blant annet se på et Europa i endring, hvor utfordringer knyttet til vår felles europeiske identitet og dannelsesaspektet står sentralt.

På programmet finner vi blant andre:

Foredragsholdere på IK17

Innledere på IK17: Ursula Brinkmann, Fabian Zuleeg, Bjørn Haugstad, Curt Rice og Nina Waaler.

  • Dr. Ursula Brinkmann, Intercultural Business Improvement - How do students develop their intercultural competences?
  • Dr. Fabian Zuleeg, Chief Excecutive ved European Policy Centre - Europe at a crossroads - polarised and divided or towards more solidarity, openness and cooperation?
  • Curt Rice, rektor ved HiOA, og Nina Waaler, prorektor for utdanning ved HiOA - We gotta get out of this place
  • Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet - Internasjonalisering som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning
  • Nina Waaler, prorektor ved HiOA

Cathrine Sandnes, journalist, redaktør, forfatter og samfunnsdebattant, er konferansier for IK17.

Vil du lese mer om innlederne? Presentasjon av alle plenumsinnlederne finner du her. 

Følg også konferansen på Facebook

Påmelding:

Konferansen er nå fulltegnet, og påmeldingen er stengt. For å stå på venteliste, ta kontakt med ik17@ccnorway.no

Program:

Programmet oppdateres fortløpende, og finnes nederst på siden.

Kart:

Kart over campus og de ulike bygningene finnes her

Deltakeravgift: 

Påmelding innen 20. desember 2016: 2.000 kr

Påmelding etter 20. desember 2016: 2.500 kr

Mottakelse:

Kvelden før selve konferansen vil det være en mottakelse i Oslo Rådhus.

Sted: Oslo Rådhus, inngang Fridtjov Nansens plass
Tid: 18.30–20.00
Det vil bli servert aperitiff med lett fingermat og drikke. Deltakelse er inkludert i deltakeravgiften.

Samlingssted i etterkant av mottakelsen er Louise restaurant & bar (Stranden 3, Aker Brygge) for de som ønsker å forlenge kvelden (uformell del av programmet). Det blir anledning til å kjøpe mat på restauranten (5 minutters gange, ikke spiseplikt). De som ønsker å være med på dette bes sende en mail til international@hioa.no innen 7. mars. 

Middag: 

Konferansemiddagen onsdag 15. mars i tradisjonsrike Gamle Logen kl. 19.00. Adresse: Grev Wedels plass 2. Dørene åpnes og velkomstdrikk kl.18.30.

Det blir mulighet for felles avgang til middagen fra lobbyen på SAS Hotell Holbergs Plass til Gamle Logen kl. 18.00. Det blir mulighet til å sosialisere etter middagen i Strangersalen på Gamle Logen, med DJ.

Hotell:

Det er bestilt rom på Smarthotell Oslo, Scandic St. Olavs plass og Scandic Holberg. Rom kan bookes i påmeldingsskjemaet. 

Interessegrupper:

Det legges til rette for interessegrupper 14. mars fra 12:00 - 14:00. 

Mer informasjon om de ulike interessegruppene finner du her (pdf):

Påmeldingen til interessegruppene er nå stengt. 

Målgruppe:

Alle som arbeider med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge, fra institusjonenes ledelse på alle nivåer, vitenskapelig ansatte og administrativt personell, til myndigheter, organisasjoner og andre aktører på området.

 

Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2017!

Oppdatert program:

14. mars | 15. mars | 16. mars (1) | 16. mars (2) | 16. mars (3) |

14. mars

12:00 - 14:00

Interessegrupper

Det legges til rette for møter for interessegrupper før det offisielle programmet for konferansen starter.

1. Opptak av internasjonale masterstudenter

2. Erasmus+ og erfaringer med Europakommisjonens IT-verktøy

3. Beredskap for studenter i utlandet - hva gjør vi når det oppstår alvorlige hendelser?

4. Hvordan få studentene til å reise ut: Velkjente spørsmål - nye svar?

5. Pre-Arrival Service: Hva må gjøres før studentene kommer?

6. Kvalitative indikatorer for internasjonalisering

7. Informasjons- og konsultasjonsmøte om EØS-midlene

Høgskolen i Oslo og Akershus stiller lokaler til disposisjon ved lærested Pilestredet.

 

18:30 - 20:00

Mottakelse i Oslo Rådhus

Ankomst Fridtjov Nansens plass

Samlingssted i etterkant for de som ønsker å forlenge kvelden er Louise Restaurant & Bar (uformell del av programmet)


15. mars

08:30 - 09:30

Registrering og kaffe

09:30 - 10:00

Kunstnerisk innslag

Velkommen

Marianne Synnes, styrelder i SIU

Curt Rice, rektor ved HiOA

10:00 - 10:30

Internasjonalisering som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning

Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

10:30 - 11:00

Hva gjør vi nå?

Harald Nybølet, direktør i SIU

11:00 - 11:30

We gotta get out of this place

Curt Rice, rektor ved HiOA, og Nina Waaler, prorektor for utdanning ved HiOA

11:30 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Europe at a crossroads - polarised and divided or towards more solidarity, openness and cooperation?

Dr. Fabian Zuleeg, Chief Executive of the European Policy Centre

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:00

Does spending time abroad make students more interculturally competent?

Dr. Ursula Brinkmann, Intercultural Business Improvement

14:00 - 14:30

Internasjonale studenter – en underutnyttet ressurs i norsk høyere utdanning?

Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør i SIU, og Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:15

Debate: International campus – how can it become more inclusive and contribute to increased quality in Norwegian higher education?

Henry Mutebe, ISU President at HiOA, Christine Adriane Svendsrud from NSO, Jannecke Wiers-Jenssen, Associated Professor at HiOA, Birger Svihus, Professor at NMBU and Ole Petter Ottersen, Rector at UiO.

Moderator: Dag Stenvoll, Senior Adviser at SIU.

16:15 - 16:30

Avslutning

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i SIU


16. mars (1)

09:00 - 09:15

Musikalsk innslag

09:15 - 10:00

From refugee to student: My story

Hasina Shirzad, journalist, student and research assistent at HiOA

Oslo som studentby og integrering: Hva betyr det å ha internasjonale studenter?

Raymond Johansen, leder for byrådet i Oslo 


16. mars (2)

10:30 - 12:00

Sesjon 1: From Mobility to Quality – Quality Assurance of Students’ International Experiences

Rom: P46-PA318

How can we ensure that student mobility can contribute to quality assurance for the education at home?

Moderator: Anne M. Møgster, Senior Adviser, HiOA

- Transforming International Experiences into Professional Competence, Gurid Aga Askeland, Professor Emerita, VID Specialized University

-International Students’ Contribution to Intercultural Competence, Daniel Iniesta, National President of the International Students’ Union (ISU), Norway

Session language: English

10:30 - 12:00

Sesjon 2: Bedre studieprogram gjennom økt studentutveksling?

Rom: P32- store auditorium

Studentutveksling til utlandet er en viktig del av norsk politikk for høyere utdanning. Norske studenter nyter godt av generøse ordninger, og utdanningsinstitusjonene selv legger i sine strategier vekt på studentutveksling. Men hvordan kan utvekslingsopphold styrke norske studieprogrammer?

Ordstyrer: Jon Gunnar Simonsen, seniorrådgiver ved SIU

- Også i mitt studieprogram? Arne Haugen, seniorrådgiver ved SIU

- Internasjonalisering og kvalitet i studieprogrammene, Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT 

- Utveksling og internasjonal praksis i økonomistudier, Liv Bente Hannevik Friestad, instituttleder og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder 

- Hvorfor sender vi studentene våre ut? Ingun Klepp, førstelektor ved Høgskulen i Volda 

- Mobilitet og læring i et felles mastergradsprogram, Knut Eilif Aasmundtveit, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Språk for sesjonen: Norsk

10:30 - 12:00

Sesjon 3: Employability and opportunities

Rom: P46 Athene 2

In this session, three different successful models of international career mentoring will be presented. 

Moderator: Bo Byrkjeland, Adviser, SIU

- Sun, Sand and Development, James Hairsine, Head of Employability & Opportunities, Edinburgh, Napier University UK. Hairsine will give a presentation of their successful model of merging their international office with their career center.

- Making international competences visible for working life, Anni Kallio, Programme Manager at the Finnish National Agency for Education. Kallio will talk about the tools developed in the wake of a study on “Hidden competences” and give a presentation of a new project on recruitment of international talents at Finnish Small and Medium Enterprises

- The devil is in the implementation, Ann-Mari Haram, Manager at NHH International Career Centre. Haram will present their model of international career guidance to students and share experiences from an operative point of view.

Following the three interventions the participants will be invited to engage in discussions.

Session language: English

10:30 - 12:00

Sesjon 4: Kortreist internasjonalisering: Norden

Rom: PP35-u2005-auditorium

I januar overtok Norge formannskapet for det nordiske regjeringssamarbeidet. Prioritert under dette formannskapet er å bedre lærerutdanningene i Norden, samt å styrke alle studenters læring og resultat. Videre ønsker Norge bedre samhandling og ressursutnyttelse innen nordisk høyere utdanning. Sesjonen vil ta for seg muligheter for og erfaringer med nordisk kunnskapssamarbeid, og hvordan det kan få støtte gjennom både nordiske og europeiske ordninger.

Ordstyrer: Dag Stenvoll, seniorrådgiver ved SIU

- Hvorfor nordisk samarbeid? Vidar Pedersen, avdelingsdirektør ved SIU

- Norden i Europa: muligheter for å finansiere samarbeid, Kenneth Lundin, ledande sakkunnig ved Utbildningsstyrelsen, Finland

- Strategisk nordisk samarbejde med Nordic Five Tech som case, Anne Mette Holt, kontorsjef ved Kontor for Internationale Relationer, Danmarks Tekniske Universitet

- Nordpuls – et nordisk musikknettverk, Keld Hosbond, viserektor og leder for internasjonale relasjoner ved Det Jyske Musikkonservatorium

Språk for sesjonen: Nordiske

10:30 - 12:00

Sesjon 5: Academic cooperation with India and South Africa: How to succeed?

Rom: P46-Athene 1

Traditionally, India and South Africa are not countries that Norway has cooperated extensively with in higher education and research. This is something the Norwegian Government would like to change, and in 2015 it launched a strategy (Panorama) for cooperation with India, South Africa and four other countries, with an eye to viewing activities involving higher education and research within a more cohesive framework. In this session, we will look closer at opportunities and experiences in India and South Africa.

Moderator: Else Kathrine Nesmoen, Head of Department, SIU

- Academic Cooperation with South Africa: Experiences, challenges and opportunities, Elling N. Tjønneland, Senior Researcher, Chr. Michelsen Institute

- Common Interests and Priorities in the Academic Cooperation between South Africa and Norway, Karl Klingsheim, Science Counsellor for South Africa

- Research and Education in India, Inger Midtkandal, Science Counsellor for India 

- A Snapshot of the Indo-Norwegian Research Cooperation, Merethe Sandberg Moe, Senior Adviser, the Research Council of Norway

- Nordic-India Collaboration in Higher Education: Opportunities and Challenges, Samrat S. Kumar, Director, Nordic Centre in India 

Session language: English

10:30 - 12:00

Sesjon 6: Internasjonale studenter i sentrum

Rom: P32-lille auditorium

Norge er populært blant internasjonale studenter. Hvilke muligheter gir dette, og hvordan får vi de studentene vi ønsker? SIUs undersøkelser blant internasjonale studenter gir et godt kunnskapsgrunnlag for disse problemstillingene. Her ser vi blant annet at god studiekvalitet er en viktig grunn til at internasjonale studenter kommer til Norge.

SIU presenterer hovedfunn fra undersøkelsen før vi går inn på to viktige tema: Rekruttering og nettverksarbeid. Universitetet i Bergen presenterer et prosjekt der de har målrettet rekrutteringen av internasjonale masterstudenter. Vi får en gjennomgang av tiltak og resultater, før Handelshøyskolen BI deler erfaringer fra hvordan initiativ og samarbeid på tvers av avdelinger samsvarer med organisasjonens strategiske mål om internasjonalisering, påvirkning og samhandling. 

Ordstyrer: Tordis Marie Espeland, rådgiver ved SIU

- Hvem er studentene, og hvorfor kommer de hit? Kristin Solheim, avdelingsdirektør, SIU.

- Pilotprosjekt internasjonal studentrekruttering, Anniken Gjesdahl, studieadministrativ avdeling UiB.

- Alumni and Recruitment: A Strategic Partnership, Barbro Elin Krumsvik Kolbjørnsrud, leder BI Alumni og Shani Pearson, leder internasjonal rekruttering, BI.

Språk for sesjonen: Norsk og engelsk

12:00 - 13:00

Lunsj


16. mars (3)

13:00 - 15:00

Sesjon 7: Student Exchange and Intercultural Learning: What Does it Take?

Rom: PP35-u2005-auditorium

The session will focus on how and why systematic intercultural learning can improve students’ learning outcome. In addition, the session will demonstrate how we can measure intercultural competences and address why it is important that such competences go from being “hidden” to becoming a conscious part of the vocabulary and mind-set of students - in educational as well as in working life settings.    

After short introductions, the two speakers, who have extensive experience in intercultural training, will invite you to take part in activities which demonstrate methods and tools used in intercultural training. You will also get a taste of the content from the Student Exchange and Intercultural Learning course implemented at Metropolia University of Applied Sciences.

Moderator: Susan Johnsen, adviser, SIU

- How do students and employees develop intercultural competences? Dr. Ursula Brinkmann, psychologist and founder of Intercultural Business Improvement, the Netherlands.

- The implementation of a mandatory 5 ECTS course in intercultural learning – how and why. Marika Antikainen, Programme Manager, Metropolia University of Applied Sciences, Finland.

Session language: English

13:00 - 15:00

Sesjon 8: Hvordan øke studentutvekslingen?

Rom: P32-store auditorium

Utvekslingen fra norske studieprogrammer skal øke betraktelig. I stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning forventes det at innen 2020 skal 20 prosent av de som avlegger en grad i Norge ha vært på utveksling. Studieprogrammene må nå sette i verk tiltak for å øke mobiliteten gjennom avtaler som er forankret i fagmiljøet. De som allerede har betydelig utveksling må fortsette å strekke seg mot ambisiøse mål. På lengre sikt er regjeringens ambisjon at halvparten av norske studenter skal reise ut. Hvordan tar sektoren tak i dette? Hvilke verktøy skal til for å øke utvekslingen fra studieprogrammene, og hvordan kan SIU bistå?

Ordstyrer: Einar Meier, seniorrådgiver ved UiO

- Ny verktøykasse for økt utveksling – hva skal den inneholde? Maria Holme Lidal, førstekonsulent ved SIU, og Christina Elmar, førstekonsulent ved SIU.

- Fokus, fleksibilitet og forutsigbarhet. Et prosjekt for å øke utvekslingen fra UiO, Guri Vestad, spesialrådgiver ved UiO.

- Strategier, forventninger og tiltak for økt mobilitet ved UiS – eksempler fra lærerutdanningen, Bjarte Hoem, kontorsjef ved UiS.

- Internasjonale perspektiver i programplaner og tilrettelegging for økt mobilitet ved HiOA, Monica Melhus, seniorrådgiver ved HiOA.

Innleggene vil følges av samtale mellom innledere og deltakere.

Språk for sesjonen: Norsk

13:00 - 15:00

Sesjon 9: Gode koblinger mellom utdanning, forskning og arbeidsliv – praksisutveksling

Rom: P46-Athene 2

I denne sesjonen skal vi se på tre modeller for utvekslingspraksis. NHH samarbeider med NCE Seafood Innovation Cluster om å tilby et Executive MBA program i «Global Seafood Innovation» med deltakere fra hele verden, og tilbyr studentprosjekter hos medlemsbedrifter for studenter fra internasjonale partnerinstitusjoner.  Ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, har man etablert et program for praksisutvekling til høyvekstøkonomier i Asia og Afrika, hvor studentene får økt læringsutbytte og relevant erfaring gjennom praksis i skandinaviske virksomheter og kurs ved partneruniversitetene. Gjennom Norway-Canada Globalink Partnership Award får norske og kanadiske master- og ph.d.-studenter mulighet til forskningspraksis i en bedrift i partnerlandet. SIU utlyser i tillegg midler til utvikling av ordninger for internasjonal praksis.

Ordstyrer: Else Kathrine Nesmoen, avdelingsdirektør, SIU.

- Klyngesamarbeid om praksisutveksling, Sunniva Whittaker, prorektor ved NHH, og Tanja Hoel, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation Cluster, vil presentere samarbeidet.

- Hvordan sikre faglig kvalitet i praksisutveksling, professor Stein Kristiansen har faglig ansvar for praksiskurs ved UiA og vil presentere erfaringer med praksisutveksling ved institusjonen.

- Nye muligheter for internasjonalt praksissamarbeid, Linda Rutledal, seniorrådgiver i SIU, vil presentere ordningene, InternAbroad og Mitacs, og hvilke muligheter de vil gi.

Språk for sesjonen: Norsk

13:00 - 15:00

Sesjon 10: Tyskland: Vår viktigste samarbeidspartner

Rom: P46-PA318

Tyskland er en stormakt innen utdanning og forskning. Landet har utdanningsinstitusjoner i verdensklasse, og fraværet av studieavgifter gjør dem attraktive blant utenlandske studenter. Norske myndigheter vil at flere norske ungdommer og studenter velger tysk språk og studier i Tyskland.  Av de som reiser ut av Norge for å studere, er andelen som velger vårt viktigste samarbeidsland lav. 

Hva er gode eksempler på norsk-tysk samarbeid, og hva kan få flere til å velge utveksling til Tyskland? Sesjonen vil gi innspill til de som ønsker å samarbeide (mer) med tyske læresteder og å sende flere av sine studenter på utveksling dit.

Ordstyrer: Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i SIU

- Tyskland – Norges viktigste partner i Europa, Arne Fogt Bergby, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

- Norske studenter i Tyskland, Dag Stenvoll, seniorrådgiver i SIU.

- Das Deutsch-Norwegische Studienzentrum (DNSZ); bilateralt samarbeid, Marie-Theres Federhofer, prodekan forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet.

- Partnerskapsgruppe TYSK – eksempel på godt fungerende tysklandssamarbeid, Torunn Nyland, rådgiver/arbeidslivskoordinator ved Universitetet i Oslo.

- Studentperspektivet, Toril Jøraandstad, prosjektleder for tysklandssatsingen 2017, ANSA 

- Muligheter for tysklandssamarbeid i skjæringspunktet forskning/utdanning, Per-Magnus Kommandantvold, spesialrådgiver i Norges forskningsråd.

Språk for sesjonen: Norsk

13:00 - 15:00

Sesjon 11: 1+1=3: Hvordan få mest ut av EUs programmer for utdanning, innovasjon og forskning?

Rom: P32-lille auditorium

Norske høyere utdanningsinstitusjoner deltar i både Erasmus+ og Horisont 2020, men i ulik grad. Konkurransen om midlene er ofte stor, og det er ressurskrevende å lage gode prosjektsøknader. En annen utfordring er å se begge disse programmene i sammenheng. Denne sesjonen skal se på hvordan institusjonene kan benytte Erasmus+ og Horisont 2020 på en best mulig måte, samt se på synergiene mellom dem.

Vi vil også kaste et blikk på EØS-midlene, som har som ambisjon både å se forskning, utdanning og innovasjon i sammenheng og å sikre samspill med EU-programmene.

Ordstyrer: Frank Moe, seniorrådgiver, SIU 

- Hva er vitsen med å se Erasmus+ og Horisont 2020 i sammenheng? Ragnhild Solvi Berg, seniorrådgiver ved SIU, representant på NORCORE – Norges Kunnskapskontor i Brussel.

- Norges Kunnskapskontor i Brussel: hvem, hva og hvorfor, Marianne Grønsleth, spesialrådgiver ved Forskningsrådet, representant på NORCORE 

- Erfaringer fra NTNU, Nina Sindre, internasjonal koordinator ved NTNU.

- Muligheter innen EØS-midlene, Cecilie Claviez, senior sektorrådgiver for EØS-midlene ved Financial Mechanism Office, Brussel.

Språk for sesjonen: Norsk 

13:00 - 15:00

Sesjon 12: Access to Education for Refugees

Rom: P46-Athene 1

In this session we will look into Norwegian best practice on how to integrate refugees into Norwegian higher education. The session will also touch on the possibilities various Virtual Learning Opportunities can offer and how this can engage more HEIs, and the importance of reporting outcomes as we need policy makers to follow the pathway.

Moderator: Hege Bolstad Pettersen, Assistant Secretary General, UHR

- The refugee situation in Turkey: Key actors and identification of challenges in access to Higher Education, Ceren Genc, Manager at Study Group in the Netherlands. Genc has more than ten years of experience from Higher Education Institutions in Turkey and was part of the organizing committee for the EAIE spotlight seminar on refugees 2016. She won the EAIE Rising Star Award also in 2016.

- Recognition of Refugee Qualifications – NOKUT’s tools and experience. Stig Arne Skjerven, Director of Foreign Education, NOKUT.

- From bridge courses to open access on campus -  HIOA‘s approaches to include refugees. Karl Norli, Coordinator for “Academic Dugnad”, HiOA.

Session language: English


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

01.03.2017


Når

Fra: 15. mars 2017 10:00
Til: 16. mars 2017 17:00  


Hvor

Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, 0166 Oslo, 15.-16.mars 2017

Påmelding

Påmeldingen til konferansen er nå stengt

Informasjonsmøte om SIUs utlysninger

Klikk her for å melde deg på SIUs informasjonsmøte om utlysninger i partnerskapsprogrammene våren 2017, 14. mars klokken 14.30-16.30 på HiOA