SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Erasmusseminaret 2017

Erasmusseminaret 2017

Årets Erasmusseminar finner sted i Kristiansand 1. og 2. november 2017. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom SIU og Universitetet i Agder.

Presentasjoner

Plenum dag 1:

Natacha Sander - Europakommisjonen

Lene Oftedal - Kunnskapsdepartementet

Katrine Moland Hansen - SIU

Tove Blytt Holmen - NOKUT

Martin Gaustad - Universitetet i Agder

Geir Vangen - CERES

Plenum dag 2: 

Miriam Stackpole Dahl, EØS-midlenes sekretariat

Lillian Solheim, Bufdir

Elin Malene Berg, Erasmus Student Network

Parallellsesjoner

Erasmus+ strategiske partnerskap

Misjonering i egen institusjon - Del 1 + del 2 + notater fra diskusjon

Erasmus+ og studietilsynsforskriften

Erasmus+ Sentraliserte tiltak

Administrasjon av mobilitet - håndbok for Erasmuskoordinatorer

Hvordan bruke Erasmus+ til å øke mobiliteten - del 1 og del 2

Erasmus+ Global mobilitet

Om Erasmusseminaret 2017

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) inviterer også i år til det årlige Erasmusseminaret for UH-sektoren. Årets seminar arrangeres i samarbeid med Universitetet i Agder og finner sted i Kristiansand. Seminaret vil holdes over to dager. Det vil i tillegg bli en mottakelse kvelden før første dag. 

I år fyller Erasmus 30 år, og dette skal feires!

Hovedmålet med seminaret er å se på ulike måter Erasmus+ kan komme norsk utdanning til gode, og inspirere til gode løsninger. Nasjonal handlingsplan for Erasmus+ vil være i fokus.

Årets seminar er fokusert på programmets fremtid, men vi unner oss også et lite tilbakeblikk og en feiring av det Erasmus har betydd gjennom 30 år. 

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er primært administrativt ansatte som arbeider med Erasmus+ på norske utdanningsinstitusjoner, både sentralt og på fakultet/instituttnivå. Andre som er interessert eller involvert i programmet er også hjertelig velkommen. 

Velkommen til Erasmusseminaret 2017!

Sted

Tirsdag 31. oktober: Mottakelse på Grønt Senter

Onsdag 1. november: Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

Torsdag 2. november: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Overnatting

Det er reservert rom på Clarion Hotel Ernst i forbindelse med seminaret. Deltakere må selv booke hotellovernatting. Send e-post eller ring, og oppgi bookingkode Erasmusseminaret for en rimeligere pris (1090 kr per natt).

OBS: Hotellrommene er kun reservert til Erasmusseminarets deltakere frem til 1. oktober, og vi anbefaler derfor at man booker hotellovernatting innen denne dato. 

Kostnader

Deltakeravgift dag 1: NOK 500

Deltakeravgift dag 2: NOK 500

Middag og fest dag 1: NOK 600

Velg selv antall dager og eventuell middag i påmeldingsskjema. 

OBS: Avmeldinger etter 10. oktober faktureres fullt ut.

I tillegg kommer kostnader til overnatting (se over). 

Påmelding

Se lenke i høyremargen for påmelding. Her må du også melde deg på parallellsesjoner hvis du skal delta på dag 2 av seminaret. 

Program

31. oktober | 1. november | 2. november | Sesjoner før lunsj 2.nov | Sesjoner etter lunsj 2.nov |

31. oktober

19:00

Mottakelse på Grønt Senter

Grønt senter er et kompetansesenter og en møteplass for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling. Vi får et kort foredrag om senteret, musikalske innslag, og lett servering. 


1. november

09:00-10:00

Registrering og kaffe

10:00-10:30

Velkommen til Erasmusseminaret 2017

Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder, og Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i SIU

10:30-11:00

The way forward for Erasmus+

Natascha Sander, Erasmus+ higher education information & communication officer, European Commission 

11:00-11:30

Kaffepause

11:30-12:15

Erasmus+ i Norge: Benytter vi mulighetene?

Lene Oftedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og Katrine Moland Hansen, seniorrådgiver i SIU 

12:15-13:15

Lunsj

13:15-13:45

NOKUTs krav til internasjonalisering i studietilbud

Tove Blytt Holmen, seniorrådgiver i NOKUT

13:45-14:15

Kunnskapsallianse for digitalisering og innovasjon i lærerutdanningen 

Martin Gaustad, Universitetet i Agder

Universiteter i Agder er partner i en Erasmus+ Kunnskapsallianse. Martin Gaustad presenterer prosjektet og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt.

14:15-14:45

Kaffepause med jubileumskake

14:45-15:30

Papirløs fremtid

Geir Vangen, CERES

Presentasjon av Erasmus+ prosjektene EMREX og Erasmus Without Papers (EWP). Hvordan vil digital informasjon kunne overføres av student mellom institusjoner, og hvordan kan dette brukes i arbeid med mobilitet? 

15:30-16:00

30 år med historier: Hva har Erasmus betydd for enkeltmennesket?

Jubileumsinnslag ved Wolfgang Laschet, NTNU

16:00-16:15

Avslutning dag 1

16:15-18:30

Pause. Vi arrangerer buss til hotellet/Kristiansand sentrum.

18:30

Middag og 30-årsjubileumsfeiring på Clarion Hotel Ernst 

Vi ferier Erasmus30 med 80-tallsfest etter middagen!


2. november

09:00-09:30

Hvordan lage en kommunikasjonsplan for spredning av resultater?

Miriam Stackpole Dahl, kommunikasjonsrådgiver, EØS-midlenes sekretariat (Financial Mechanism Office)

09:30-10:00

Muligheter for samarbeid gjennom Erasmus+ Aktiv Ungdom

Lillian Solheim, Bufdir, og Lise Bakke Brøndbo, Høgskolen i Oslo og Akershus

Det finnes flere tiltak under Aktiv Ungdom som er aktuelle for høyere utdanningsinstitusjoner og studentorganisasjoner. Bufdir gir oss en innføring og HiOA gir oss et praktisk eksempel på samarbeid.

10:00-10:30

Kaffepause, samt fordeling på ulike grupperom

10:30-12:00

Parallellsesjoner

A) Erasmus+ strategiske partnerskap: En grundig innføring

B) Misjonering i egen institusjon - Erasmus + som strategisk middel for å snikinternasjonalisere administrasjonen

C) Erasmus + og studietilsynsforskriften – a match made in heaven? Fra teori til praksis

D) Erasmus+ Sentraliserte tiltak - fra "Good to very Very Good" hvordan kan vi bidra til flere søknader og økt gjennomslag?

E) Administrasjon av mobilitet - håndbok for Erasmuskoordinatorer 

12:00-13:00

Lunsj

13:00-14:30

Parallellsesjoner

A) Erasmus+ strategiske partnerskap: En grundig innføring

B) Misjonering i egen institusjon - Erasmus + som strategisk middel for å snikinternasjonalisere administrasjonen

C) Hvordan bruke Erasmus+ til å øke mobiliteten innen spesifikke utdanninger

D) Erasmus+ Global mobilitet: implementering av mobilitetsprosjekt 

14:30-14:45

Kort kaffepause

14:45-15:15

Erasmus Student Network

15:15-15:30

Oppsummering og veien videre

Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i SIU

Vi oppsummer seminaret og avslutter dagen med en oversikt over de neste utlysninger, seminarer og webinarer


Sesjoner før lunsj 2.nov

10:30-12:00

Strategiske partnerskap: En grundig innføring

Ieva Serapinaite og Thomas De Ridder, rådgiver i SIU

Etter flere år med strategiske partnerskap ser vi at mange tildelte prosjekter fortsatt får budsjettkutt i evalueringsprosessen. Dette ofte fordi planlagte aktiviteter eller outputs havner i feil kategori, blir overbudsjettert eller ikke kan godkjennes i sin daværende form. I denne sesjonen ønsker SIU å gå grundig gjennom partnerskapsmodellen fra a til å, og komme med tips om hvordan et strategisk partnerskap kostnadseffektivt kan settes opp fra et administrativt perspektiv. Sesjonen vil også involvere en koordinator som har koordinert et strategisk partnerskap frem til prosjektavslutning (TBC).

 

Målgruppe: Nybegynnere og erfarne som ønsker å sette seg grundig inn i strategiske partnerskap

Format: Infosesjon og erfaringsdeling

10:30-12:00

Misjonering i egen institusjon - Erasmus + som strategisk middel for å snikinternasjonalisere administrasjonen

Hanne Maanum, seniorrådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Har du administrative kollegaer som sier: «Internasjonalisering? Nei, det driver ikke vi med, det gjør internasjonal seksjon»? I denne sesjonen vil du få høre om hvordan HiOA arrangerte Erasmus + Staff

Training Event som virkemiddel for å internasjonalisere administrative kollegaer som ikke jobber i internasjonal seksjon. Du vil også få høre hvordan Erasmus + ansattstipend deretter ble brukt strategisk for å gi merverdi og om hvordan kollegaer i administrasjonen har dratt nytte av

dette. Vi vil også dele inn i grupper som jobber med spørsmål knyttet til egne erfaringer med strategisk bruk av ansattstipend for opplæring.

Målgruppe: Erfarne

Format: Erfaringsdeling

10:30-12:00

Erasmus + og studietilsynsforskriften – a match made in heaven? Fra teori til praksis

Lise Bakke Brøndbo, Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi følger opp NOKUTs sesjon fra dag 1 med en sesjon hvor fokus er på erfaringer. Først ute er Benedicte Solheim, HiOA, som forteller om erfaringer fra internasjonaliseringsprosjektet sett i sammenheng med Erasmus +. Deretter blir det innlegg fra Jan Duvaland, Westerdals Oslo ACT, som utgangspunkt for erfaringsutveksling og diskusjon. NOKUT vil være tilstede og komme med innspill til diskusjonen.

Målgruppe: Erfarne

Format: Erfaringsdeling

10:30-12:00

Erasmus+ Sentraliserte tiltak – fra «Good to Very good» hvordan kan vi bidra til flere søknader og økt gjennomslag?

Katrine Moland Hansen, Frank Moe og Sidsel Holmberg, SIU

Basert på erfaringer fra søknadsprosesser ønsker SIU å dele informasjon om hva som skal til for å lykkes i sentraliserte tiltak. Overordnet fokus i sesjonen vil være på det som er felles på tvers av de sentraliserte tiltakene, men vi vil også se på hva et kapasitetsbyggingsprosjekt er og hvilke spesifikke krav som stilles til et godt prosjekt.

Sesjonen inkluderer forberedte innspill fra en institusjonskontakt med lang erfaring fra arbeid med sentraliserte tiltak, inkludert kapasitetsbyggingsprosjekter.

Målgruppe: Nybegynnere og erfarne fra støtteapparatet i søknadsskriveprosesser for sentraliserte tiltak.

Format: Interaktiv infosesjon med påfølgende diskusjon og erfaringsdeling rundt hvordan vi kan skape større interesse for de sentraliserte tiltakene og bedre søknadskvalitet.

 

10:30-12:00

Administrasjon av mobilitet - håndbok for Erasmuskoordinatorer 

Andreas Madsen og Pia Hamre, SIU

Sammen vandrer vi gjennom SIUs Erasmus+ håndbok, hvorfra vi både ser på programmets overordnede rammeverk og nødvendige verktøy. Sesjonen vil ta for seg: Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), Erasmus+ Programguide, Online Linguistic Support (OLS), avtaler og avtalemaler, Mobility Tool+ og årshjul.

Målgruppe: Nybegynnere

Format: Infosesjon med tid til spørsmål og diskusjon


Sesjoner etter lunsj 2.nov

13:00-14:30

Strategiske partnerskap: En grundig innføring

Ieva Serapinaite og Thomas De Ridder, SIU

Etter flere år med strategiske partnerskap ser vi at mange tildelte prosjekter fortsatt får budsjettkutt i evalueringsprosessen. Dette ofte fordi planlagte aktiviteter eller outputs havner i feil kategori, blir overbudsjettert eller ikke kan godkjennes i sin daværende form. I denne sesjonen ønsker SIU å gå grundig gjennom partnerskapsmodellen fra a til å, og komme med tips om hvordan et strategisk partnerskap kostnadseffektivt kan settes opp fra et administrativt perspektiv. Sesjonen vil også involvere en koordinator som har koordinert et strategisk partnerskap frem til prosjektavslutning (TBC).

 

Målgruppe: Nybegynnere og erfarne som ønsker å sette seg grundig inn i strategiske partnerskap

Format: Infosesjon og erfaringsdeling

13:00-14:30

Misjonering i egen institusjon - Erasmus + som strategisk middel for å snikinternasjonalisere administrasjonen

Hanne Maanum, seniorrådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Har du administrative kollegaer som sier: «Internasjonalisering? Nei, det driver ikke vi med, det gjør internasjonal seksjon»? I denne sesjonen vil du få høre om hvordan HiOA arrangerte Erasmus + Staff

Training Event som virkemiddel for å internasjonalisere administrative kollegaer som ikke jobber i internasjonal seksjon. Du vil også få høre hvordan Erasmus + ansattstipend deretter ble brukt strategisk for å gi merverdi og om hvordan kollegaer i administrasjonen har dratt nytte av

dette. Vi vil også dele inn i grupper som jobber med spørsmål knyttet til egne erfaringer med strategisk bruk av ansattstipend for opplæring.

Målgruppe: Erfarne

Format: Erfaringsdeling

13:00-14:30

Hvordan bruke Erasmus+ til å øke mobiliteten innen spesifikke utdanninger

Trym Holbek, internasjonal koordinator ved Universitetet i Stavanger

Beskrivelse: Hva skal til for at flere studenter innen lærerutdanning, helsefag, tekniske fag og estetiske fag skal reise på utveksling? Hvilke utfordringer er gjeldende innenfor disse fagfeltene, og hvordan kan vi løse dem? I denne sesjonen deles deltagerne inn i grupper ut fra hvilket av de fire fagområdene i arbeider med. Gruppene skal arbeide målrettet med å konkretisere felles utfordringer og komme opp med løsninger som kan føre til at flere studenter reiser ut. Formålet med sesjonen er å koble sammen folk som jobber innenfor samme fagfelt på ulike institusjoner, slik at en kan dele erfaringer og sammen komme opp med gode ideer. Kanskje kan dette være starten på nye samarbeid på tvers av institusjoner?

Sesjonen innledes med et kort eksempel på hvordan UiS har arbeidet med mobilitet innenfor dramafag, og etterfølges av gruppeoppgaver og gruppevis diskusjoner.

 Målgruppe: Internasjonale koordinatorer og studieveiledere som arbeider direkte med problemstillinger knyttet til studentutveksling innenfor de valgte fagområdene.

Format: Workshop. Deltagerne deles inn i grupper ut fra hvilket fagfelt de jobber med, og skal arbeide sammen med andre deltagere ut fra gitte rammer.

13:00-14:30

Erasmus + Global mobilitet: implementering av mobilitetsprosjekt

Benedicte Einarsen og Camilla Krebs, SIU

Hvordan kan man håndtere mobilitetsprosjekt i Global mobilitet på en hensiktsmessig måte? Hvilke ulike erfaringer har forskjellige institusjoner gjort seg så langt, og kan vi lære av hverandre? Global mobilitet var et nytt tiltak i 2015, og har bydd på mange ulike utfordringer. I denne sesjonen ønsker vi å fokusere på hvordan man kan administrere mobilitetsprosjekt på ulike måter, dele beste-praksis og diskutere hvordan vi kan ta tak i de utfordringer som fremdeles foreligger. Sesjonen begynner med en presentasjon fra tre ulike institusjoner som forteller om sine erfaringer.

Målgruppe: Primært en sesjon for koordinatorer/institusjoner som allerede har mobilitetsprosjekt innen Global mobilitet, men også nykommere er velkommen

Format: Erfaringsdeling, rundeborddiskusjon med innledere


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

10.10.2017


Når

Fra: 01. nov 2017 09:00
Til: 02. nov 2017 15:00  


Hvor

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

Påmelding


Spørsmål?

Send en epost til: erasmus@siu.no