SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ArrangementsøkReverse

Søket resulterte i 10 treff


24.09.2018 i Targu Mures, Romania

Erasmus+ studiebesøk til Romania for grunnskole og fag- og yrkesopplæring

Jobber du i grunnskolen eller innen fag- og yrkesopplæring og er involvert i entreprenørskap? Tittelen for dette studiebesøket til Romania er "Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities". 

Les mer om dette arrangementet
26.09.2018 i Thon Conferences, Universitetsgata 26, 0162 Oslo

«Språk og jobbmuligheter» - Seminar for rettleiarar om verdien av språk for yrkesval og karriere

Norsk  Nettverk for mobilitet

Inviterer alle som jobbar med studie og yrkesrettleiing i ungdomsskule, vidaregåande skule og alle som er interessert i korleis unge kan ta del i ei globalisert framtid til eit halvdagsseminar. Kan språk vere ein døropnar for ein ny karriere? Korleis kan ein periode i utlandet vere med på å styrke unge som slit?  

Les mer om dette arrangementet
26.09.2018 i Bergen, Grand Hotel Terminus

Oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ mobilitetsprosjekter (KA1) og strategiske partnerskap (KA2)

Senter for internasjonalisering av utdanning inviterer til oppstarts- og erfaringsseminar for strategiske partnerskap og mobilitetsprosjekter i Erasmus+, for sektorene barnehage og skole, voksnes læring og fag- og yrkesopplæring. 

Les mer om dette arrangementet
30.09.2018 i Mallorca, Spania

Erasmus+ 2018 - seminar om internajonaliseringsstrategier i fag- og yrkesopplæring

Selv om strategisk tenking og planlegging er uunngåelig i Erasmus+-prosjekter, er ikke alltid initiativtakerne klar over hvor stor betydning det har. Strategisk tenking, planlegging og internasjonalisering bør gå hånd i hånd, og nå får du muligheten til å bli med på et 2,5 dagers seminar på Mallorca for å lære mer om og jobbe mer med internasjonaliseringsstrategier for fag- og yrkesopplæringssektoren. 

Les mer om dette arrangementet
01.10.2018 i Bergen, Norge

Erasmus+ 2018 - Studiebesøk i Norge for barnehage- og skolesektoren om innovativ bruk av IKT i opplæringen

Jobber du med barn i barnehage eller grunnskole og ønsker å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen? 

Les mer om dette arrangementet
08.10.2018 i Birmingham, Storbritannia

Erasmus+ 2018 - workshop for institusjoner som har fått innvilget KA2-søknad innen fag- og yrkesopplæring

Workshop i Birmingham, Storbritannia, for institusjoner som i 2018 har fått innvilget sin søknad om strategisk partnerskap innen fag- og yrkesopplæring. Sammen med 20 andre deltakere vil du lære mer om hvordan du kan planlegge og implementere tiltak for å vurdere effekten av prosjektene.

Les mer om dette arrangementet
18.10.2018 i Freiburg, Tyskland

Erasmus+ kontaktseminar i Tyskland for skolesektoren

Jobber du i barn i alderen 6-16 år i skolesektoren? Ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap? 18.-21. oktober kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar i Freiburg i Tyskland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships".

Les mer om dette arrangementet
24.10.2018 i San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Spania

Erasmus+ kontaktseminar i Spania for barnehage- og skolesektoren

Jobber du i barnehage- og skolesektoren? Ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap (KA229)? 24.–27. oktober kan du delta på et Erasmus+ kontaktseminar i Spania, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships".

Les mer om dette arrangementet
06.11.2018 i Byåsen videregående skole, Trondheim

IKG18

Velkommen til årets internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG18
Konferansen arrangeres i Trondheim 6.-7. november i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

IKG er en nasjonal møteplass for alle som jobber med internasjonalisering i grunnopplæringen og tiltrekker seg årlig rundt 250 deltakere. Konferansen gir faglig oppdatering og muligheter for å knytte gode nettverk.

Les mer om dette arrangementet
13.11.2018 i Universitetet i Oslo, Gamle Festsal og Scandic Hotel St. Olavs Plass

Erasmusseminaret 2018

Årets Erasmusseminar finner sted i Oslo 13. og 14. november 2018. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Diku.

Les mer om dette arrangementet