SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ArrangementsøkReverse

Søket resulterte i 10 treff


08.01.2019 i Oslo - KS Agenda, Haakon VIIs gate 9

Søkerseminar for Erasmus+ Mobilitet for grunnopplæringen

Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre mobilitetsprosjekter til andre europeiske land. 8. januar 2019 arrangerer Diku søkerseminar for alle som forbereder en mobilitetssøknad.

Les mer om dette arrangementet
16.01.2019 i Dublin, Irland

Erasmus+ 2019 - Studiebesøk til Irland 16.-19. januar for skolesektoren

Jobber du med barn i alderen 12-18 år i skolesektoren? Ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap eller vil du sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler/barnehager i Europa?

16.-19. januar 2019 kan du delta på Erasmus+ studiebesøk i Dublin i Irland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "The Language Exchange: Building Good Practice in Pupil and Teacher European Language Exchange projects".

Les mer om dette arrangementet
16.01.2019 i Bergen

Informasjonsmøte om videregående skole i Frankrike - i Bergen

Vil du høre mer om muligheter for å ta hele eller deler av videregående skole i Frankrike? Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Institut français de Norvège (IFN) arrangerer informasjonsmøte i Bergen.

Les mer om dette arrangementet
20.01.2019 i San Francisco, California

AIEA-konferansen i San Francisco, januar 2019

Diku arrangerer en delegasjon til San Francisco i forbindelse med AIEAs årskonferanse i januar 2019.  

Les mer om dette arrangementet
24.01.2019 i

Informasjonsmøte om videregående skole i Frankrike - i Oslo

Vil du høre mer om muligheter for å ta hele eller deler av videregående skole i Frankrike? Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Institut français de Norvège (IFN) arrangerer felles informasjonsmøte i Oslo.

Les mer om dette arrangementet
28.01.2019 i KS Agenda / Nationaltheateret konferansesenter, Oslo

Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap 2019

Søknadsfristen for KA2-søknader er: 21. mars 2019 klokken 12:00.

Les mer om dette arrangementet
13.02.2019 i Dublin, Irland

Erasmus+ 2019 KA2 strategiske partnerskap - Tematisk seminar i Irland 13.-15. februar for for fag- og yrkesopplæring, skolesektoren, voksnes læring...

Har du erfaring med prosjektledelse av europeiske prosjekter, eller ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap?

13.-15. februar 2019 kan du delta på Erasmus+ tematisk seminar i Dublin i Irland, og dele erfaringer om eller få mer informasjon om prosjektledelse av europeiske prosjekter. Tittelen for seminaret er "Mythbusting European Project Management for Strategic Partnerships".

Les mer om dette arrangementet
18.02.2019 i Potsdam, Tyskland

Erasmus+ 2019 - tematisk seminar for høyere utdanningsinstitusjoner innen kunst, design og musikk

Har du erfaring med prosjektledelse av europeiske prosjekter, eller ønsker du å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap?

13.-15. februar 2019 kan du delta på Erasmus+ tematisk seminar i Dublin i Irland, og dele erfaringer om eller få mer informasjon om prosjektledelse av europeiske prosjekter. Tittelen for seminaret er "Higher Education Institutions of Art, Design and Music as future "European Universities"? Innovative cooperation formats and thematic bridges".

Les mer om dette arrangementet
07.03.2019 i Scandic Airport Hotel, Flesland, Bergen

SFU søkerseminar 2019

Diku inviterer til søkerseminar i forbindelse med utlysningen av Sentre for fremragende utdanning i 2019. 

Les mer om dette arrangementet
07.04.2019 i Tallinn, Estland

Erasmus+ 2019 - Studiebesøk til Estland 7.-9. april for skolesektoren

Jobber du som leder innen grunnskolesektoren? Ønsker du å etablere nettverk og dele erfaringer med andre i Europa om bruk av IKT i skolen?

7.-9. april 2019 kan du delta på Erasmus+ studiebesøk i Estland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Creative use of digital technologies in Estonian schools".

Les mer om dette arrangementet