SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ArrangementsøkReverse

Søket resulterte i 10 treff


07.03.2019 i Scandic Airport Hotel, Flesland, Bergen

SFU søkerseminar 2019

Diku inviterer til søkerseminar i forbindelse med utlysningen av Sentre for fremragende utdanning i 2019. 

Les mer om dette arrangementet
08.03.2019 i Nationaltheatret konferansesenter KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Fagskoleseminar

Fredag 8. mars arrangerer Nasjonalt fagskoleråd et seminar om den nye fagskoleloven. Temaene for konferansen omhandler utvikling av kvalitet i utdanningene, nye studentrettigheter, styring og ledelse i sektoren, akkreditering og rekruttering.

Les mer om dette arrangementet
18.03.2019 i

Søkerwebinar: NOTED

Mandag 18. mars kl. 13.00 arrangerer Diku et webinar for alle som er interessert i å søke om midler fra NOTED, som har søknadsfrist 29. april 2019.

Les mer om dette arrangementet
29.03.2019 i Campus France – 28, rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris

Kontaktseminar for norske og franske høyere utdanningsinstitusjoner

Diku, Campus France, Institut Français Norge og den norske ambassaden i Paris inviterer til et større kontaktseminar (Norway Day) i Campus France sine lokaler i Paris. 

Les mer om dette arrangementet
07.04.2019 i Tallinn, Estland

Erasmus+ 2019 - Studiebesøk til Estland 7.-9. april for skolesektoren

Jobber du som leder innen grunnskolesektoren? Ønsker du å etablere nettverk og dele erfaringer med andre i Europa om bruk av IKT i skolen?

7.-9. april 2019 kan du delta på Erasmus+ studiebesøk i Estland, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Creative use of digital technologies in Estonian schools".

Les mer om dette arrangementet
29.04.2019 i Dublin, Irland

Erasmus+ 2019 KA1 og KA2 - Tematisk seminar i Irland 29. april - 2. mai 2019 for for grunnopplæringen, videregående skole, fag- og yrkesopplæring o...

Har du erfaring med prosjektledelse av Erasmus+-prosjekter (KA1 eller KA2), og ønsker lære mer om hvordan du kan planlegge og implementere tiltak for å vurdere og dele effekten av prosjektene?

29. april - 2. mai 2019 kan du delta på et tematisk seminar i Dublin i Irland, og dele erfaringer om eller få mer informasjon om verktøy du kan bruke for å dele resultatene av prosjektene dine. Tittelen for seminaret er "Make an Impact".

Les mer om dette arrangementet
06.05.2019 i Bergen, Norge

Erasmus+ 2019 - Studiebesøk i Norge 6.-8. mai 2019 for bibliotek

Jobber du med voksnes læring på et offentlig bibliotek? Ønsker du å etablere nettverk og dele erfaringer med andre i Europa om hvordan offentlige bibliotek kan brukes i arbeidet med læring og inkludering?

 6.-8. mai 2019 kan du delta på studiebesøk i Bergen, og møte andre med samme mål. Tittelen for seminaret er "Public libraries and their roles and work with inclusion and learning".

Les mer om dette arrangementet
06.05.2019 i Brussel, Belgia

Erasmus+ 2019 KA1 og KA2 - Tematisk seminar om kommunikasjon og spredning av resultater, i Belgia 6.-7. mai 2019 for for grunnopplæringen, videregå...

Har du erfaring med prosjektledelse av Erasmus+-prosjekter (KA1 eller KA2), og ønsker lære mer om hvordan du kan kommunisere i og dele effekten av prosjektene?

29. april - 2. mai 2019 kan du delta på et tematisk seminar i Brussel i Belgia, og dele erfaringer om eller få mer informasjon om verktøy du kan bruke for å kommunisere underveis i prosjektene og dele resultatene av prosjektene dine. Tittelen for seminaret er "Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects".

Les mer om dette arrangementet
09.05.2019 i Bergen, Norge

Erasmus+ 2019 - tematisk seminar om mobilitetsveiledning i Bergen, Norge

Veileder du om læringsmobilitet og arbeider innen grunnskolen, fag- og yrkesopplæring, voksnes læring eller med ungdom? Da kan du delta på seminar i Bergen 9.-11. mai 2019, og møte andre i Europa som arbeider med å promotere og veilede om mobilitet. Tittelen for seminaret er EU Skills agenda, Mobility and Guidance - “Guidance for Lifelong Learning Mobility – standards, Methods and Outcomes”.

Les mer om dette arrangementet
27.05.2019 i Berlin, Tyskland

Erasmus+-kontaktseminar i Tyskland for fag- og yrkesopplæringssektoren

Jobber du innen fag- og yrkesopplæring? Ønsker du å sende elever/lærlinger og ansatte på et læringsopphold i utlandet? 12.-14. juni kan du delta på et Erasmus+-kontaktseminar i Tyskland, og møte andre som ønsker å inngå samarbeid om mobilitetsprosjekter (KA102 og KA116). Temaet er "Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET. A contact making seminar to foster mobility projects in VET.".

Les mer om dette arrangementet