SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge elever som jobber i laboratorium

Godkjenning for utdanningsstøtte

SIU har ansvar for godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogram mellom norske og utenlandske videregående skoler. Søknad om ny eller fortsatt godkjenning skal sendes til SIU.

Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner

Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning slik at elever som reiser på utveksling gjennom organisasjonen kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Les mer
Godkjenning av samarbeidsprogram

Skoleeiere kan søke om godkjenning av samarbeidsprogram, slik at elever som deltar kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Les mer
Forskrift og grunnlagsdokumenter

SIU fatter vedtak etter forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte. Vi har her samlet de ulike grunnlagsdokumentene som SIU benytter i forvaltningen av denne oppgaven. 

Les mer