SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

22.10.2018

Søknadsfrist: Midler til digitaliseringsprosjekter

Diku lyser ut utviklingsmidler til toårige digitaliseringsprosjekter med oppstart i 2019. Mer informasjon om utlysningen og søknadsskjema finner du her.

01.11.2018

Søknadsfrist: Norgeskunnskap i utlandet - bokstøtte

Formålet med tildeling av bokstøtte er å styrke norskundervisningen ved utenlandske høyere læresteder gjennom bidrag til dekning av kostnader til læremidler utover de lærestedet selv gjør tilgjengelig for undervisere og studenter.

19.11.2018

Ledige utenlandslektorat i norsk språk og litteratur

Det er ledig stilling som utenlandslektor i norsk språk og litteratur ved Universitetet i Beograd, Serbia, med tiltredelse 1. februar 2019.

Les stillingsannonsen for mer informasjon om arbeidsstedet, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og praktiske opplysninger:

10.12.2018

Søknadsfrist: Program for studentaktiv læring

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus nettbaserte søknadsplattform (Espresso) innen søknadsfristens utløp.

Søknadsskjemaet i Espresso vil være tilgjengelig fra og med 17. september 2018.

31.12.2018

Foreløpig frist Gjør det! Forberedende besøk

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at opplæringsinstitusjoner i fag- og yrkesopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Gjør det! eller et annet mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæringen. Kriteriet er at prosjektet retter seg mot Tyskland og fag- og yrkesopplæring. Et forberedende besøk gir en ypperlig anledning til å møte en potensiell samarbeidspartner for å se på fasilitetene, diskutere opplæring, og lage avtaler. Det kan være spesielt gunstig for deg som ønsker å komme i gang med et internasjonalt samarbeidsprosjekt, men kan også brukes til å videreutvikle et eksisterende samarbeid.

15.01.2019

Søknadsfrist Forberedende besøk Erasmus+ KA1 og KA2

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at institusjoner innenfor grunnopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Erasmus+. Midlene skal brukes til å besøke én eller flere potensielle samarbeidsinstitusjoner i Europa, for å forberede eller utvikle prosjektsøknader til Erasmus+ Mobilitet (KA1) eller Strategiske partnerskap (KA2). Det er løpende søknadsfrist frem til siste søknadsfrist 15.01.2019.

01.02.2019

Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

01.02.2019

Søknadsfrist: Nordplus Nordiske språk

Nordplus Nordiske språk er Nordisk Ministerråds program for å fremme forståelse og bruk av de nordiske språk. Primært dansk, norsk og svensk.  

01.04.2019

Søknadsfrist - Lærebokutvalget for høyere utdanning

Norske forlag kan søke om støtte til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk. Det er to søknadsfrister per år; 1. april og 1. oktober.

Ved søknadsfristens utløp 1. oktober, kom det inn 43 søknader.