03.09.2018

Prosjektetableringsstøtte

SIU lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad til sentraliserte tiltak under Erasmus+. Sentraliserte tiltak er tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. 

03.09.2018

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2018 -sentraliserte tiltak under Erasmus+

SIU lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor sentraliserte tiltak under Erasmus+. Sentraliserte tiltak er tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. 

14.09.2018

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) inviterer herved til nominasjon til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018.

14.09.2018

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) inviterer herved til nominasjon til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018.

15.09.2018

Søknadsfrist - Norgeskunnskap i utlandet - Arrangementstøtte

Universiteter og høyskoler utenfor Norge kan søke om støtte til arrangementer som styrker norskundervisningen ved lærestedet, profilerer Norge i utlandet og medvirker til at norskundervisere får mulighet til faglig påfyll.

15.09.2018

Søknadsfrist for Den europeiske språkprisen

Skoler, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner som driver med språkopplæring, både på formelle og uformelle læringsarenaer, kan søke.

25.09.2018

Søknadsfrist: UTFORSK

Neste søknadsfrist for toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK er 25. september 2018.

Gjennom UTFORSK kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode for å etablere prosjektsamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. 

Se vedlegget UTFORSK 2018 - Call for applications and guidelines for applicants for mer informasjon.

25.09.2018

Søknadsfrist: InternAbroad

Nye midler til InternAbroad prosjekt er nå lansert, med søknadsfrist 25. September 2018.

Gjennom InternAbroad kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode til å etablere ordninger for studiepoenggivende internasjonale praksisopphold.

Søknaden må sendes via SIUs online søknadssystem Espresso

Se vedlegget InternAbroad 2018-Call for applications for mer informasjon.

25.09.2018

Søknadsfrist: Russlandsprogrammet

SIU lyser ut inntil 3 millioner kroner til avgrensede samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt.

Se vedlegget Cooperation Programme wiith Russia - Call for applications 2018 for mer informasjon.

28.09.2018

Søknad – DUO-Thailand 2019

DUO-Thailand er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter mellom Thailand og Europeiske ASEM-medlemsland.