26.02.2018

Søknadsfrist språkassistenter - Frankrike, Spania og Tyskland

Skoler i Norge kan få støtte i form av å være vertsskole for en språkassistent i enten fransk eller spansk eller tysk.

28.02.2018

Søknadsfrist - Erasmus+ - Kunnskapsallianser

På denne siden finner du veiledning om hvordan du kan søke om en kunnskapsallianse innen Erasmus+.

Søknadsfristen for 2018 er 28. februar 2018, kl. 12.00 (norsk tid). 

For å kunne gi best mulig veiledning, vil SIU gjerne vite om søknader som er under utvikling. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med oss når dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet.

01.03.2018

Søknadsfrist - Lærebokutvalget for høyere utdanning

Norske forlag kan søke om støtte til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk. Det er to søknadsfrister per år. 

15.03.2018

Ledige utenlandslektorat i norsk språk og litteratur

SIU lyser ut ledige utenlandslektorat i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet. Høsten 2018 blir tre lektorat ledige; ved Universitetet i Beograd, Universitetet i Gdansk og Universitetet i Paris-Sorbonne. 

21.03.2018

Søknadsfrist Erasmus+ Strategiske partnerskap - alle utdanningsnivå

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner og organisasjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa.

01.04.2018

Søknadsfrist for Trollstipend

Det er én søknadsfrist i året: 1. april.

Reiseperioden vil være hele kommende skoleår: Fra 20.08.2018-20.06.2019

05.04.2018

Søknadsfrist for Erasmus+ Idrett samarbeidsprosjekt er 12.mai

Idrettsatsingen innenfor Erasmus+ skal bidra til å løse grenseoverskridende utfordringer innenfor idretten, samt fremme godt styresett, øke livskvalitet og fysisk aktivitet.

10.04.2018

Søknadsfrist for utlysning: Støtte til prosjekter som bidrar til politisk innovasjon innenfor utdanning og opplæring

EU-kommisjonen lyser ut midler til eksperimenterende samarbeidsprosjekter som skal bidra til politisk innovasjon innenfor utdanning og opplæring. 

17.05.2018

VET Mobility Charter 2016-2020

Et VET Mobility Charter er en forhåndsgodkjenning som kan gis utvalgte fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Et slik charter innebærer at man får tilgang til en enklere søknads- og rapporteringsordning enn ellers under Erasmus+ Mobilitet. Får man tildelt charteret vil det gjelde for hele Erasmus+ programperiode, fra 2017 til og med 2020, men med mulighet for forlengelse inn i ny programperiode.

31.05.2018

Søknadsfrist NORPART

Neste utlysning kommer i 2018, for perioden 2019-2023. Søknadsfrist er 31. mai 2018. Mer informasjon kommer.