SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

15.03.2019

Ledig utenlandslektorat i norsk språk

Tre utenlandslektorater blir ledige fra høstsemesteret 2019. 

Les stillingsannonsene under for mer informasjon om arbeidsstedet, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og praktiske opplysninger:

Lektoratet ved Universitetet i Wien blir likevel ikke ledig fra høsten 2019. 

21.03.2019

Søknadsfrist Erasmus+ Strategiske partnerskap - alle utdanningsnivå

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner og organisasjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa.

Søknadsfristen er 21. mars 2019 klokken 12:00 (lunsj)

01.04.2019

Søknadsfrist - Lærebokutvalget for høyere utdanning

Norske forlag kan søke om støtte til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk. Det er to søknadsfrister per år; 1. april og 1. oktober.

Ved søknadsfristens utløp 1. oktober, kom det inn 43 søknader.

01.04.2019

Søknadsfrist for Trollstipend

Det er én søknadsfrist i året: 1. april.

Reiseperioden vil være hele kommende skoleår: Fra 19.08.2019-19.06.2020. NB! For individuelle lærerstipend inkluderer reiseperioden sommerferien 2019.

04.04.2019

Søknadsfrist for Erasmus+ Idrett samarbeidsprosjekt er 5.april 2018

Idrettsatsingen innenfor Erasmus+ skal bidra til å løse grenseoverskridende utfordringer innenfor idretten, samt fremme godt styresett, øke livskvalitet og fysisk aktivitet.

29.04.2019

SFU-utlysning 2019

Diku inviterer fagmiljøer ved norske universiteter og høgskoler til å søke om status som Senter for fremragende utdanning.  

29.04.2019

Søknadsfrist: NOTED

Diku lyser for andre gang ut midler gjennom NOTED-programmet. Norske universiteter og høgskoler som tilbyr femårige grunnskolelærerutdanninger kan søke om støtte til utdanningssamarbeid og studentutveksling med lærerutdanningsinstitusjoner i alle land.

29.04.2019

Søknadsfrist: UTFORSK Brasil - Fellesutlysning mellom CAPES og Diku

Som en del av UTFORSK gir Diku støtte til samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil og Norge gjennom felles utlysninger med det statlige organet CAPES i Brasil.

16.05.2019

VET Mobility Charter 2016-2020

Et VET Mobility Charter er en forhåndsgodkjenning som kan gis utvalgte fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Et slik charter innebærer at man får tilgang til en enklere søknads- og rapporteringsordning enn ellers under Erasmus+ Mobilitet. Får man tildelt charteret vil det gjelde for hele Erasmus+ programperiode, til og med 2020, men med mulighet for forlengelse inn i ny programperiode så sant charter-ordningen videreføres.

01.06.2019

Søknadsfrist Gjør Det! 2017

Det er én søknadsfrist i året: 1. juni klokken 12:00. Søknad og vedlegg skal sendes inn elektronisk i Espresso.

Utplasseringsperioden er fra 1. august i tildelingsåret til 30. juni året etter.