SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

31.12.2018

Foreløpig frist Gjør det! Forberedende besøk

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at opplæringsinstitusjoner i fag- og yrkesopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Gjør det! eller et annet mobilitetsprogram for fag- og yrkesopplæringen. Kriteriet er at prosjektet retter seg mot Tyskland og fag- og yrkesopplæring. Et forberedende besøk gir en ypperlig anledning til å møte en potensiell samarbeidspartner for å se på fasilitetene, diskutere opplæring, og lage avtaler. Det kan være spesielt gunstig for deg som ønsker å komme i gang med et internasjonalt samarbeidsprosjekt, men kan også brukes til å videreutvikle et eksisterende samarbeid.

07.01.2019

Ledig utenlandslektorat i norsk språk

Det er ledig stilling som utenlandslektor i norsk språk ved Statsuniversitetet i St. Petersburg, med tiltredelse 1. september 2019.

Les stillingsannonsen for mer informasjon om arbeidsstedet, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og praktiske opplysninger:

15.01.2019

Søknadsfrist Forberedende besøk Erasmus+ KA1 og KA2

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at institusjoner innenfor grunnopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Erasmus+. Midlene skal brukes til å besøke én eller flere potensielle samarbeidsinstitusjoner i Europa, for å forberede eller utvikle prosjektsøknader til Erasmus+ Mobilitet (KA1) eller Strategiske partnerskap (KA2). Det er løpende søknadsfrist frem til siste søknadsfrist 15.01.2019.

01.02.2019

Søknadfrist: Nordplus Horisontal

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring og støtter utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum.

01.02.2019

Søknadsfrist: Nordplus Nordiske språk

Nordplus Nordiske språk er Nordisk Ministerråds program for å fremme forståelse og bruk av de nordiske språk. Primært dansk, norsk og svensk.  

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ global mobilitet (høyere utdanning)

Nytt i 2019-utlysning

  • Man kan nå søke om prosjektperiode på 24 eller 36 måneder
  • Prosjektoppstart er 1.august 2019
  • Serbia er blitt programland og deltar ikke lenger i Erasmus+ global mobilitet som partnerland. 
  • Chile og Uruguay er flyttet over fra regionen DCI Latin America til PI Industrialised Americas
  • Flere detaljer om budsjettet for 2019 kommer!
05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i fag- og yrkesopplæringen

Søknadsfrist: 5. februar 2019

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i skolesektoren

Søknadsfrst: 5. februar 2019, kl. 12:00 (lunsj).

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for ansatte i skolesektoren

Søknadsfrist: 5. februar 2019, kl. 12:00 (lunsj).

05.02.2019

Søknadsfrist - Erasmus+ - Mobilitet for elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen