SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mann som holder en kule

Europass

Europass synliggjør kompetanse på tvers av landegrenser

Resultater fra brukerundersøkelse om Europass fagbeskrivelse

I 2016 gjennomførte Norge og 10 europeiske land en brukerundersøkelse for å vite mer om bruken av Europass fagbeskrivelser i Europa.  EU kommisjonen utviklet Europass fagbeskrivelser som et vedlegg til fag- eller svennebrevet når en skal søke jobb i utlandet, men de sammenlagte resultatene på europeisk nivå peker mot at fagbeskrivelsene har langt større nytteverdi.

Vi har spurt de norske brukerne hvem de er og hva de bruker fagbeskrivelsene til. Det viser seg at fagbeskrivelsene i stor grad brukes i forbindelse med organisering av læringsopphold i utlandet.  Resultatene fra undersøkelsen viser også at fagbeskrivelsene brukes når en skal søke jobb både i Norge og utlandet. 

Skjermbilde

Fagbeskrivelsene brukes først og fremst av elever og lærlinger, men også av lærer og ansatte i skole og skoleadministrasjon. 

Europass resultater 01

Vi ser at nesten en fjerdedel av respondentene bruker fagbeskrivelsene i forbindelse med organisering av læringsopphold i utlandet, mens litt over en femtedel bruker det til å søke jobb i Norge.

Europass-resultater-Hvor

England, Tyskland Spania og Danmark er de hyppigste landene for bruk av fagbeskrivelsene blant de som har svart på den norske undersøkelsen.

Sammenlagte resultater på europeisk nivå

De sammenlagte resultatene på europeisk nivå bekrefter i stor grad resultatene fra den norske delen av undersøkelsen. Resultatene viser at fagbeskrivelsene i større grad brukes til å søke jobb/studier innenfor egne landegrenser enn utenfor.

De europeiske resultatene viser også at de i stor grad brukes på systematisk nivå av aktører i utdanningssektoren til å forstå og få oversikt over innholdet i yrkesfaglige utdanningsprogram både innenlands og utenlands. 

Antall respondenter på den europeiske undersøkelsen var 2449. Av disse var det 213 norske svar.

Rapporten fra den europeiske undersøkelsen er sendt inn til EUkommisjonen og Cedefop som innspill til videre utvikling av Europass fagbeskrivelser. 

Last ned rapport og illustrasjoner

Les hele rapporten her (kun på engelsk):

EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT USERSURVEY  2017

Bildefil (InfoGraphic) i PNG format som kan brukes i f.eks. PowerPoint-presentasjoner og i sosiale medier. OBS. den er veldig høy, 3500x800piksler (800kb)

ENG: Infographic summary of results of the European survey

ENG: Infographic summary of results of the Norwegian survey

NOR: Infographic oppsummering brukerundersøkelse

Se også:

Europass Fagbeskrivelse

 

Publikasjoner

Europass-brosjyre 2010

Europass - Åpne dører til utdanning og arbeid i Europa


Kontakt

Epost: europass@siu.no


Samleside for Erasmus+