SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mann som holder en kule

Europass

Europass synliggjør kompetanse på tvers av landegrenser

Vanlige spørsmål

Her er svar på noen spørsmål som ofte stilles om Europass.

Hvem er berettiget til å motta Europass?

Alle innbyggere i deltakerlandene er berettiget til å kunne få og bruke Europass-dokumentene. Målgruppene for Europass er elever, lærlinger, studenter, arbeidssøkere og arbeidsgivere. Europass CV og Europass Språkpass kan du fylle ut på egenhånd, mens de øvrige Europass-dokumentene utstedes av ansvarlige myndigheter.

Hvilke fordeler vil jeg ha av å bruke Europass?

Europass vil kunne bidra til å dokumentere og forklare den kompetansen og utdanningen du besitter. Det består av fem dokumenter, Europass CV, Europass Språkpass, Europass Fagbeskrivelse, Europass Vitnemålstillegg og Europass Mobilitet. Dokumentene har en standardisert struktur og vil dermed være gjenkjennelige i hele Europa. For Europass CV og Europass Språkpass finnes det råd og forklaring til utfyllingen, slik at du vil få hjelp til å utforme dem best mulig. Særlig ved jobbsøking eller utdanning i andre land vil Europass kunne være til god hjelp, men dokumentene vil med fordel også kunne brukes innenlands.

Er de fem Europass-delene offisiell dokumentasjon på kompetanse?

Nei, Europass-dokumentene har som mål å forklare og beskrive kompetanse. Europass CV og Europass Språkpass er rene egenerklæringer. Europass Fagbeskrivelse og Europass Vitnemålstillegg er forklarende dokumenter som skal være et tillegg til vitnemålet eller fagbrevet. Den offisielle dokumentasjonen ligger i selve vitnemålet eller fagbrevet. Europass Mobilitet er en attest for og beskrivelse av et utenlandsopphold gjennomført som en del av en norsk utdanning.

Hvor kan jeg få Europass-dokumenter, og hvem fyller dem ut?

Europass CV og Europass Språkpass fyller du ut selv.

Europass Mobilitet kan du få dersom du deltar i et godkjent mobilitetsprogram. Senderorganisasjonen vil fylle ut og utstede dokumentet.

For informasjon og søknad om godkjenning av mobilitetstiltak, ta kontakt med SIU.

Europass Vitnemålstillegg (Diploma Supplement) vil du få automatisk sammen med vitnemål fra universitet eller høyskole. For informasjon, ta kontakt med lærestedet ditt.

Europass Fagbeskrivelse utstedes sammen med oppnådd fagbrev, svennebrev eller vitnemål på annen yrkesfaglig utdanning på videregående nivå. (Dette kan også lastes ned fra nettet og skrives ut fra nettsiden. Klikk på menyen til venstre.)

Hvilket språk skal jeg bruke når jeg fyller ut dokumentene?

Når det gjelder Europass CV og Europass Språkpass er det helt opp til deg selv. De finnes på 31 europeiske språk på Cedefops nettsider om Europass. Bruk det språket du mener mottakeren (arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon) behersker dersom du behersker det selv. De andre dokumentene vil foreløpig finnes på engelsk og norsk.

Hvor er Europass gyldig?

Europass er hjelpedokumenter som beskriver og forklarer kompetanse dokumentert i andre dokumenter. Landene som har sluttet seg til ordningen, er EU-landene, EØS-landene og kandidatlandene, 31 land høsten 2005. Men det er ingenting i veien for å bruke Europass-dokumenter ved for eksempel arbeidssøknader i andre land enn de som er tilsluttet ordningen.

Koster Europass noe?

Nei. Europass CV og Europass Språkpass fylles ut på nettet og skrives ut selv. De øvrige Europass-dokumentene vil de som er berettiget, motta kostnadsfritt.

Publikasjoner

Europass-brosjyre 2010

Europass - Åpne dører til utdanning og arbeid i Europa


Kontakt

Epost: europass@siu.no


Samleside for Erasmus+