En kveil med lyseblått tau som ligger i fjæra

Europass Mobilitet

Europass Mobilitet beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom et utdannings- eller opplæringsopphold i et annet europeisk land.

Europass Mobilitet er et personlig dokument som beskriver hvor, hvordan og når du har gjennomført gjennom et utdannings-, praksis-, eller annen form for læringsopphold i utlandet.

Hvem kan bruke Europass Mobilitet?

Europass Mobilitet kan brukes av alle (uavhengig av alder, utdanningsnivå og jobbstatus) som gjennomfører et utdannings-, opplærings- eller arbeidspraksisopphold i et annet land i forbindelse med et organisert utdannings- eller opplæringstiltak i Norge.

De ulike brukerne av Europass Mobilitet spenner derfor bredt: fra elever, lærlinger og studenter til arbeidssøkere og personer i arbeid. Eksempler på brukere er personer som har hatt mobilitetsopphold innen Erasmus+.

Mer informasjon om dette finnes under Formelle regler for bruk av Europass Mobilitet.

Hvordan får jeg tak i Europass Mobilitet?

Enkeltpersoner som ønsker å bruke dokumentet i forbindelse med et opplæringsopphold i utlandet, må ta kontakt med organisasjonen de er tilknyttet (f.eks. skole, høgskole, universitet, opplæringskontor, bedrift, kurstilbyder, osv.)

Utenlandsoppholdet må godkjennes, og dokumentet fylles ut av senderorganisasjonen i Norge og den utenlandske mottakerorganisasjonen. Mer informasjon under Informasjon til organisasjoner.

Kontakt


Samleside for Erasmus+