SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En kvinne og en mann diskuterer innholdet i sakspapirer

Tildeling

Denne siden gir en oversikt over alle prosjekter som har fått tildelt midler gjennom Erasmus+. 

2018

Mobilitet

Strategiske partnerskap

2017

Mobilitet

Strategiske partnerskap

2016

Mobilitet

Strategiske partnerskap

På disse listene finner dere kun de norsk-koordinerte prosjektene. Partnere i prosjekter som er koordinert fra andre land, får beskjed om eventuell tildeling fra sin prosjektkoordinator. 

Se også:

Prosjektkatalogen - SIU sin database over tildelinger til internasjonale samarbeidsprosjekt

I Erasmus+ Projects Platform finner du informasjon om Erasmus+-prosjekter fra alle land som deltar i programmet.