SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ErasmusPlus - ung gutt med ropert

Erasmus+: Idrett

Idrettsatsingen innenfor Erasmus+ skal bidra til å løse grenseoverskridende utfordringer innenfor idretten, samt fremme godt styresett, øke livskvalitet og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist: 04.04.2019

Søknadsfrist er er torsdag 4. april 2019. kl. 12.00.

Om programmet

Innenfor idrettsfeltet støtter Erasmus+ tiltak som fører til utvikling, overføring og implementering av nye, innovative ideer og praksis på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Idrettstiltakene skal også bidra til å styrke en europeisk dimensjon innenfor idrett med økt internasjonalt samarbeid mellom først og fremst idrettsorganisasjoner.

Erasmus+: Idrett programmet bygger på EU- Kommisjonens arbeidsplan for Idrett. Programmet støtter europeiske prosjekt med fokus på:

 • økt fysisk aktivitet
 • sosial inkludering
 • god ledelse
 • likestilling mellom menn og kvinner
 • dobbelkarrierer (idrett og utdanning)
 • kampen mot vold og diskriminering. 

Programmet for europeisk idrettssamarbeid styrkes progressivt i programperioden 2014 -2020 før å møte de viktige utfordringene som sektoren står ovenfor.

 

Bildet viser ungdom som spiller håndball i en idrettshall

Hvilke tiltak støttes i Erasmus+: Idrett?

Erasmus+ støtter en rekke ulike tiltak innenfor idrett:

 • Internasjonale samarbeidsprosjekt
  • Støtte til internasjonale samarbeidsprosjekt med minimum 5 partnere som støtter utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis innen idrett og fysisk aktivitet (prosjektvarighet 12 -36 måneder)
  • Støtte til små internasjonale samarbeidsprosjekt med minimum 3 partnere som støtter utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis innen idrett og fysisk aktivitet (prosjektvarighet 12 -36 måneder)
 • Ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement
  • Støtte til organisering og gjennomføring av store europeiske idrettsarrangement som involverer idrettsaktører fra minimum 12 programland
 • Tiltak som styrker grunnlaget for politikkutforming
  • Støtte til innsamling og deling av kunnskapsgrunnlag for å bedre forståelsen av deltakelse i idrett i Europa, korrupsjon, diskriminering, vold og doping og fysisk aktivitet

Mer informasjon om målsetningene med Erasmus+ Idrett finnes i programguiden for Erasmus+. Følg lenken til programguiden nederst på denne siden.

Idrettstiltakene administreres av Europakommisjonens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Hvem kan få støtte i Erasmus+: Idrett?

Mange ulike organisasjoner kan få støtte gjennom Erasmus+: Idrett, blant andre:

 • Offentlige idrettsorganisasjoner
 • Idrettsforeninger og klubber på alle nivå
 • Organisasjoner som er aktive i å fremme fysisk aktivitet, inkludert sosial inkludering i idrettsaktiviteter
 • Arrangører innenfor idrettssektoren

Mer informasjon om hvem som kan delta finner du i programguiden.

Se Europakommisjonens nettsider for mer informasjon om de sentraliserte tiltakene: http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm

Søknader sendes til EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) til vurdering. Oppstart av nye internasjonale samarbeidsprosjekt innenfor Erasmus+ Idrett som får innvilga støtte er 1. januar 2017.

Hvordan søke Erasmus+: Idrett?

For mer informasjon om hvordan å søke på europeiske samarbeidsprosjekt innenfor idrett, se Europakommisjonens nettsider.