SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter går på tur i Toulouse

Online Linguistic Support (OLS) - mobilitet, høyere utdanning

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Tilgjengelige språk

OLS språktester og språkkurs er tilgjengelige på en rekke språk og språknivåer, og tilbudet utvides stadig. 

Hvilke språk som er tilgjengelige for OLS språktester og språkkurs er beskrevet i Annex III Financial and contractual rules 2018 s. 5-6.

Målet er å tilby kurs i alle Europakommisjonens offisielle språk innen 2020.

Studenter som skal studere på språk som ikke tilbys gjennom OLS

Hvis en student er på utveksling til et land hvis språk ikke er omfattet av OLS, kan hjemmeinstitusjonen bruke av OS-midlene (organisational support) til å dekke utgifter til språkkurs for disse studentene. 

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.