SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter går på tur i Toulouse

Online Linguistic Support (OLS) - mobilitet, høyere utdanning

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Hva OLS skal brukes til

  • Gi studenter en indikasjon på egne språkferdigheter før et utvekslingsopphold, en mulighet til å forbedre egne språkferdigheter, samt en mulighet til å måle egen språklig utvikling etter endt utveksling.
  • Gi hjeminstitusjon en mulighet til å teste om egne studenter tilfredsstiller kravene til språkferdigheter som de har avtalt med partnerinstitusjoner at studentene skal ha før utvekslingsoppholdet starter.
  • Gi institusjoner, nasjonalkontorer og Europakommisjonen et verktøy for både å måle studenter språklige utvikling gjennom utvekslingsoppholdene, og å gi opplæring til studenter som trenger å forbedre egne språklige ferdigheter for å få et godt faglig utbytte av utvekslingsoppholdet

OLS testresultater

Resultatene studentene oppnår på den første språktesten er ment å gi både studenten en indikasjon på egne språkferdigheter, samt å gi hjeminstitusjonen en mulighet å sjekke om studentene tilfredsstiller kravene til språkferdigheter de har avtalt med sine partnerinstitusjoner i institusjonsavtalene. Resultatet på språktesten skal ikke være avgjørende for om studenten får eller ikke får reise på utveksling, og testresultatet skal i utgangspunktet ikke brukes som del av et opptaksgrunnlag når studenten søker til vertsinstitusjonen. Unntaket fra dette kan kun gjøres dersom studenten er inneforstått med formålet til OLS-testen og likevel samtykker til å dele testresultatet med vertinstitusjonen.

Resultatet blir ikke kommunisert til vertsinstitusjonen via OLS-portalen. Dersom en student oppnår et lavere testresultat enn hva som er avtalt mellom hjeminstitusjonen og vertsinstitusjonen, er hjeminstitusjonen forpliktet til å sikre at studenten tilfredsstiller kravene til språkferdigheter som er avtalt før studenten reiser ut. Dersom studenten ikke oppfyller kravene, bør det vurderes om studenten ikke får reise. Dette er også noe hjeminstitusjonen bør avklare i dialog med vertsinstitusjonen.  

Dette står beskrevet i Program Guide 2018 s. 266-267.

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.