SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter går på tur i Toulouse

Online Linguistic Support (OLS) - mobilitet, høyere utdanning

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Gjennom OLS tilbys online språktest og online språkkurs til elever og studenter på Erasmus+ mobilitetsopphold som varer i minst 2 måneder.

Du logger inn i OLS-plattformen via denne nettsiden: http://erasmusplusols.eu/

Velg underpunkt fra menyen til venstre.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

OLS logo fugl

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.