SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fire studenter og ansatte jobber sammen rundt et bord

Endringsprosedyrer

Har institusjonen fått ny Erasmus+ kontaktperson? Har dere fått ny rektor eller direktør? Har institusjonen fusjonert? Da må dette meldes inn slik at Erasmus-prosjektene kan bli oppdatert.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Slik går du frem:

  • Prosedyrene som skal følges ved endring av status i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, institusjonens navn, legal representative og/eller Erasmus+koordinator, se Europakommisjonen sine nettsider. Alle meldinger som gjelder endring skal sendes på e-post til SIU (erasmus@siu.no) og Europakommisjonen (EACEA-ECHE@ec.europa.eu).
  • Dersom institusjonen har fått ny OLS-kontaktperson, meldes dette kun til SIU per e-post til erasmus@siu.no
  • Dersom du ønsker å søke om forlengelse eller endringer i selve prosjektet ditt, finner du informasjon om hvordan du går fram på sidene om det aktuelle tiltaket: 

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboka

Kontaktinformasjon

Har du kommenterer til innholdet på disse sidene?

Er det noe som er uforståelig?

Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.