SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Praktisk informasjon

Praktiske ting

Online Linguistic Support (OLS) - mobilitet, høyere utdanning

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet.

Les mer
EU Login

For å få tilgang til systemene du trenger for å søke om og administrere Erasmus+-prosjekter, må du opprette en EU Login-brukerkonto. EU Login er et påloggingssystem som gir tilgang til en rekke nettsider og digitale plattformer drevet av Europakommisjonen. EU Login-kontoen gir deg blant annet tilgang til Participant portal og Mobility Tool+.

Les mer
Erasmus+ Programme Guide

Erasmus+ Programme Guide er utarbeidet av Europakommisjonen, og gir en grundig oversikt over alle tiltakene i Erasmus+-programmet.  Programguiden inneholder detaljert informasjon om alle tiltakene (Key Actions/KA) som inngår i Erasmus+, og alle reglene og vilkårene som må oppfylles for å kunne motta støtte fra programmet. 

Les mer
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Alle høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ må søke om og få innvilget et Erasmus Charter for Higher Education før de kan søke om prosjektmidler. For å få ECHE må institusjonen være en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon, eller en utdanningsinstitusjon som tilbyr akkrediterte studietilbud.

Les mer
Endringsprosedyrer

Har institusjonen fått ny Erasmus+ kontaktperson? Har dere fått ny rektor eller direktør? Har institusjonen fusjonert? Da må dette meldes inn slik at Erasmus-prosjektene kan bli oppdatert.

Les mer
Mobility Tool+

Mobility Tool+ (MT+) er Europakommisjonen sitt verktøy som institusjonene bruker for å administrere sine Erasmus+-prosjekter. For å få tilgang til MT+ må du ha en EU Login-brukerkonto. 

Les mer
Klageadgang

Klageadgang

Les mer
Force majeure

Hva skal man gjøre dersom utforutsette og ukontrollerbare situasjoner oppstår?

Les mer
Årshjul - europeisk mobilitet

Det er mange ting som må gjøres i løpet av en prosjektperiode. Årshjulet for europeisk mobilitet viser hva som skjer og må gjøres og når dette inntreffer. 

Les mer
Årshjul - global mobilitet

Det er mange ting som må gjøres i løpet av en prosjektperiode. Årshjulet for global mobilitet viser hva som skjer og må gjøres og når dette inntreffer. 

Les mer