SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter ved universitetsbiblioteket

Søknad og tildeling av prosjektmidler - Europeisk mobilitet

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning må søke om prosjektmidler fra SIU innen gitte frister hvert år. Søknadsfristen er som regel i begynnelsen av februar, og eksakte frister publiseres på SIU sine nettsider i god tid før søknadsfristen. Alle institusjonene som søker må ha et Erasmus Charter for Higher Education

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Søknad om midler til europeisk mobilitet

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ mobilitet i Europa leverer inn søknad om tildeling innen angitte frister som annonseres på SIU sine nettsider. 

Mobilitetstyper:

De ulike mobilitetskategoriene er :

  • SMS: student mobillity for studies / studiemobilitet
  • SMP: student mobility for traineeships / praksismobilitet
  • STA: staff mobility for teaching / undervisningsmobilitet
  • STT: staff mobility for training / opplæringsmobilitet

Søknaden skal inneholde følgende:

Kontaktinformasjon til institusjonen, legal representative og Erasmus+ kontaktperson.

Antall mobiliteter det søkes om (antall og gjennomsnittsvarighet i måneder): hvor mange mobiliteter de ønsker å få tildelt for kommende studieår.

Declaration of Honour må signeres av legal representative, stemples og lastes opp i søknaden.

Søknadsbrev: Det er anledning å laste opp et brev som følger søknaden. I dette brevet er det mulig å skrive litt om bakgrunnen for de søknadstallene dere ønsker å få innvilget. Relevant informasjon kan være: eventuelle nye satsninger som kan begrunne behov for økt tildeling, endringer som gjør at dere forventer en økning i en eller flere av mobilitetskategoriene, hvilke land dere normalt sender studenter til, særlig dersom institusjonen sender få studenter. Dette for at SIU bedre skal kunne stipulere hvilke stipendsatser institusjonen kommer til å bruke i tildelingen til enkeltstudenter. 

Eventuelle andre opplysninger SIU ønsker i vedleggsbrevet vil kunne bli annonsert sammen med søknadsutlysningen. Det er ikke nødvendig å skrive om den vanlige driften av tiltaket.

Vedleggsbrevet kan skrives på norsk eller engelsk

Søknadsskjema:

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen