SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter ser gjennom en bok mellom reolene på biblioteket

Rapportering - mobilitet, høyere utdanning

Utdanningsinstitusjoner som deltar i mobilitetstiltakene i Erasmus+ må rapportere på gjennomføringen av prosjektet til SIU underveis og når prosjektet er avsluttet. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Sluttrapportering global mobilitet

I løpet av prosjektperioden skal den norske institusjonen levere én interimrapport, og én sluttrapport. Frist for levering står i kontrakten (Special conditions). SIU sender også ut påminnelser i god tid før rapportering.

Sluttrapporten leveres til og vurderes av SIU og inneholder både en kvalitativ og kvantitativ del.

  • Med unntak av det første oppsummerende avsnittet (project summary), kan sluttrapporten skrives på norsk.
  • Dersom institusjonene har ubrukte midler, blir de fakturert og må tilbakebetale disse.

Det er tre evalueringskriterier sluttrapporten blir vurdert utifra:

  • Quality of the project implementation – qualitative objects
  • Quality of the project implementation – quantitative objects
  • Impact and dissemination

Se Europakommisjonens guide til evaluering av sluttrapporter i Global mobilitet.

Detaljert beskrivelse av hvordan du bruker Mdatabasen finner du i brukermanualen tilgjengelig i Mobility Tool+. Se også video om fullføring og innlevering av sluttrapport.

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen