SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student ved Koenigsplatz i Munchen

Praksismobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Godkjenning og dokumentasjon av praksisopphold

Praksisopphold som gjennomføres som en del av en grad

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement) og studiepoeng/ECTS
Praksisoppholdet skal dokumenteres i vitnemålstillegget (Diploma Supplement) – i tillegg anbefaler SIU at det gis studiepoeng/ECTS. Som et holdepunkt kan man bruke 1,5 ECTS per arbeidsuke (20 jobbuker = 30 ECTS), men det kan være grunn til annen utregning i noen tilfeller. (PG18 s. 268)

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement)
Godkjenning ved en beskrivelse i vitnemålstillegget. 
Det kan være ulike grunner til at dette kan være riktig godkjenningsdokumentasjon, for eksempel

  • praksisoppholdet er en uspesifisert del av en større modul i et master- eller
    bachelorprogram, og ikke er målbart i forhold til antall ECTS
  • dersom praksisoppholdet ikke er innlemmet i studieprogrammet, for eksempel i løpet av sommeren eller etter avsluttet grad.
  • i andre tilfeller der oppholdet ikke er målbart i ECTS.

Praksisopphold som gjennomføres etter endt grad

Godkjenning kan enten gis på samme måte som for praksis som skal inngå i graden, eller ved at hjeminstitusjonen bekrefter praksisoppholdet ved å fylle ut og signere praktikantens Europass Mobility Document.

Publikasjoner

Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen