SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student ved Koenigsplatz i Munchen

Praksismobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Erasmus+ Student Charter

Norsk institusjon må informere studentene om innholdet i Erasmus+ Student Charter, samt gi studentene et charter som vedlegg til læringsavtalen før mobilitetsperioden starter. 

Studentcharteret gir informasjon om Erasmus+ studentens rettigheter og plikter. Studentcharteret for gjeldende studieår ligger publisert her.

Publikasjoner

Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen