SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student ved Koenigsplatz i Munchen

Praksismobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

Praksismobilitet har lenge vært mulig innenfor europeisk mobilitet, men blir nå også mulig innenfor global mobilitet.

Målet med praksismobilitet er at studenter i forbindelse med studiene skal kunne tilegne seg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet, og dermed stille sterkere på arbeidsmarkedet. I mange europeiske land er praksis ved en arbeidsplass innarbeidet som en naturlig og selvfølgelig del av utdanningsløpet.

I Norge har praksismobilitet fortsatt et uforløst potensial, og mulighetene er mange. I 2014-15 var det var det fem ganger flere innreisende enn utreisende praksisstudenter, så internasjonal praksis er allerede mer utbredt i norsk næringsliv enn i norsk UH-sektor. 

Praksismobilitet rapporteres på vanlig måte i Mobility Tool+, men Activity Type må naturligvis markeres som praksismobilitet - SMP.

Velg underpunkt fra menyen til venstre.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Publikasjoner

Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen