SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Omvisning og besøk på teknisk bedrift

Monitoreringsbesøk - mobilitet, høyere utdanning

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

NB: Dette søkefeltet gir bare treff i ErasmusPluss håndboken

SIU er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre monitoreringsbesøk til utvalgte institusjoner hvert år. Besøkene gjøres for å sikre at aktrivitetene gjennomføres på en tilfredsstillende måte og i henhold til bestemmelsene i Erasmus+-programmet. 

Et monitoreringsbesøk er en samtale mellom SIU og Erasmus-koordinator (og andre) ved institusjonen, og samtalen omhandler hvordan institusjonen arbeider for å følge prinsippene i Erasmus Charter for Higher Education.

Tilbakemelding etter besøket

På slutten av besøket skal institusjonen ha en uformell tilbakemelding på monitoreringsbesøket. I etterkant skriver SIU en rapport fra besøket som sendes til institusjonen innen 30 dager etter besøket. Institusjonen har deretter anledning til å kommentere rapporten innen 30 dager fra de mottar rapporten.

Tilbake til forsiden av Erasmus+ håndboken

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen