SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppearbeid rundt bordet

Kontroller (checks) - mobilitet, høyere utdanning

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Desk check - mobilitet, høyere utdanning

Desk check er en dybdesjekk av saksdokumenter for alle budsjettkategorier, utvalget er tilfeldig. Desk check gjennomføres tidligst etter at prosjektperioden er avsluttet og sluttrapporten godkjent. På forespørsel skal institusjonen sende kopier av saksdokumenter for alle budsjettkategorier til SIU, under er det listet eksempler på saksdokumenter som vil blir kontrollert ved en desk check.

  • Stipendavtaler (Grant agreement)
  • Læringsavtaler (Learning agreement – student mobility for studies and/or traineeships) 
  • Mobilitetsavtaler (Mobility agreement – staff mobility for teaching and training)
  • Støttedokumentasjon (Supporting documents for unit contributions and actual cost): Eks. bekreftelser på gjennomføring av utvekslingsperiode, karakterutskrifter og reisebekreftelse.

I forkant av en desk check vil institusjonen motta et brev fra SIU med informasjon om kontrollen, og hvilke dokumenter som skal sendes inn. Dersom SIU finner mangler eller har spørsmål angående innsendte saksdokumenter vil institusjonen bli kontaktet. Når kontrollen er gjennomført vil institusjonen motta brev som sier om kontrollen er godkjent eller ikke.

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen