SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte

Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte

Søknad og tildeling av prosjektmidler - Europeisk mobilitet

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning må søke om prosjektmidler fra SIU innen gitte frister hvert år. Søknadsfristen er som regel i begynnelsen av februar, og eksakte frister publiseres på SIU sine nettsider i god tid før søknadsfristen. Alle institusjonene som søker må ha et Erasmus Charter for Higher Education

Les mer
Søknad og tildeling av prosjektmidler - Global mobilitet

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ global mobilitet leverer inn søknad om tildeling innen angitte frister som annonseres på SIU sine nettsider. Søknadsfristen er normalt i begynnelsen av februar. Det er årlige utlysninger på Erasmus+ global mobilitet. 

Les mer
Studiemobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ får norske studenter mulighet til å reise på studieopphold til utenlandske læresteder, og internasjonale studenter får mulighet til å studere ved norske universiteter og høgskoler. 

Les mer
Praksismobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

Les mer
Ansattmobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Både vitenskapelige ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger kan få mulighet til å reise på Erasmus+ ansattutveksling. Det er mulig for ansatte å reise på utveksling både innen europeisk og global mobilitet, men det er noen forskjeller i hvordan utvekslingsoppholdene må være mellom de to ordningene.

Les mer
Stipend til studenter og ansatte - mobilitet, høyere utdanning
Organisational support (OS-midler) - mobilitet, høyere utdanning

Institusjoner som deltar i Erasmus+ europeisk og global mobilitet får tildelt midler til gjennomføringen av mobilitetsprosjektene. Denne støtten kalles Organisational support, OS-midler.

Les mer
Rapportering - mobilitet, høyere utdanning

Utdanningsinstitusjoner som deltar i mobilitetstiltakene i Erasmus+ må rapportere på gjennomføringen av prosjektet til SIU underveis og når prosjektet er avsluttet. 

Les mer
Avtaler og kontrakter - mobilitet, høyere utdanning
Kontroller (checks) - mobilitet, høyere utdanning
Monitoreringsbesøk - mobilitet, høyere utdanning
Mobilitetskonsortier - mobilitet, høyere utdanning

I Erasmus+ kan flere utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner i samme land gå sammen og danne et Erasmus+ mobilitetskonsortium og søke om felles prosjektmidler. 

Les mer