SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Board of Directors

Board of Directors

The Norwegian Ministry of Education and Research has dismissed the SIU-board from 1. January 2018.

SIU has of 1 January 2018 merged with Norgesuniversitetet and The Norwegian Artistic Research Fellowship Programme. The Norwegian Ministry of Education and Research is working to establish a new Board of Directors for the new organisation, and expected appointment of new board will be late spring of 2018.