SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

List of employees

Below you will find a list of Diku employees sorted alphabetically.


Avdeling for utredning og analyse (AUA)


Agnete Wiborg

Agnete Wiborg

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 469 42 384

agnete.wiborg@diku.no

Arne Haugen

Arne Haugen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 412 34 813

arne.haugen@diku.no

Dag Stenvoll

Dag Stenvoll

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 920 51 851

dag.stenvoll@diku.no

No image

Ingrid Müftüoglu

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 902 08 777

Ingrid.Muftuoglu@diku.no

Margrete Søvik

Margrete Søvik

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 900 43 656

margrete.sovik@diku.no

Martin Paulsen

Martin Paulsen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 992 55 965

martin.paulsen@diku.no

Ragnhild Tungesvik

Ragnhild Tungesvik

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 950 25 153

ragnhild.tungesvik@diku.no

Stig Helge Pedersen

Stig Helge Pedersen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 977 09 605

stig.pedersen@diku.no

Trude Holme

Trude Holme

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 957 09 419

trude.holme@diku.no