SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

List of employees

Below you will find a list of Diku employees sorted alphabetically.


Avdeling for kommunikasjon (KOM)


Andreas Kjeldsberg Pihl

Andreas Kjeldsberg Pihl

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 456 60 122

andreas.pihl@diku.no

Kenneth Eeg Lund

Kenneth Eeg Lund

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 916 44 915

kenneth.lund@diku.no

Kristin Solheim

Kristin Solheim

avdelingsdirektør / Head of Department

+47 932 28 573

kristin.solheim@diku.no

Margunn Instefjord

Margunn Instefjord

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 924 16 722

margunn.instefjord@diku.no

Marianne Lid Iversen

Marianne Lid Iversen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 414 23 336

marianne.iversen@diku.no

Marie Træland

Marie Træland

førstekonsulent / Higher Executive Officer

+47 55 30 38 00

marie.traeland@diku.no

Pål Adrian Clausen Ryen

Pål Adrian Clausen Ryen

rådgiver / Adviser

+47 475 03 768

pal.ryen@diku.no

Runo Isaksen

Runo Isaksen

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 456 18 765

runo.isaksen@diku.no

Tordis Marie Espeland

Tordis Marie Espeland

seniorrådgiver / Senior Adviser

+47 415 53 654

tordis.espeland@diku.no