SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

3333333333333

List of employees

Below you will find a list of Diku employees sorted alphabetically.