SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Publication database

The database contains both factual publications of the different programmes and schemes, as well as journalistically edited publications. Publications related to programme administration, internationalisation and the SIU organisation are organised in a publication series. This series contains both factual publications of the different programmes and schemes, as well as journalistically edited publications. Other publications, e.g. brochures, are sorted by category.


Sort by

Year:

Publication type:

Search for publications: