SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter på gruppearbeid i kantina

Hvordan komme i gang

Her finner du praktiske tips for å komme i gang med prosjektsamarbeid. Første steg er å velge tema, finne samarbeidspartnere og søke om støtte.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Velg tema

Det er avgjørende for et godt prosjektsamarbeid at man velger et tema som er forankret i skolens oppgaver, og som er av interesse for alle samarbeidspartnerne.

Faglig fokus

Internasjonale prosjekt kan være knyttet til ett eller flere fag. Internasjonale prosjekter kan være elevorienterte, hvor partnerskolene underviser i felles temaer og elever samarbeider om oppgaveløsning. Prosjekter kan også være lærerorienterte, hvor man utveksler erfaringer, henter inn impulser og utvikler metoder og læringsressurser. Prosjekter kan også åpne for samarbeid mellom forskjellige aktører på tvers av sektorer, institusjoner og utdanningsnivå. De fleste temaer kan være aktuelle for internasjonalt utdanningssamarbeid, så sant det er forankret i skolens oppgaver og aktuelle for samarbeidspartnere.

Forankring i skolens behov

For at det internasjonale perspektivet skal bringes nærmere klasserom og verksted og gi stimulerende læringsopplevelser, bør det integreres i det daglige arbeidet på skolen. Det kan være en sammenheng mellom det som står i lokale læreplaner, prioriteringer og satstingsområder og det som foregår i internasjonale skoleprosjekter. Skolesamarbeidet skal skape en forbindelse mellom kompetansemål og prosjektmål, slik at arbeidet som utføres i internasjonale prosjekter ikke blir en belastning, men til inspirasjon.

Utdanningspolitisk landskap

Det kan være relevant å sette seg inn i ulike politiske dokument for å bli bedre kjent med det utdanningspolitiske landskapet for internasjonalt skolesamarbeid og finne ut hvilke temaer er relevante for flere samarbeidspartnere. For eksempel kan internasjonale prosjekter springe ut av et felles behov for et bredere faglig samarbeid, arbeid mot frafall, utvikling av læringsressurser, og andre temaer.