SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder underviser student

Gode eksempler

Bli inspirert av gode eksempler på hvordan andre aktører har jobbet med internasjonalisering for voksnes læring.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Skoleutvikling

Ville ikkje ha vore forutan: Oslo Voksenopplæring Sinsen har satset på internasjonalt samarbeid og brukt dette til skoleutvikling og motivasjonsfaktor.

Europeiske impulser stimulerer lokalt samarbeid

Kommuniserer med teater: Prosjektet førte dramapedagogane og studentane ut til innvandrar- og asylsøkjarmiljø i Rogaland.

Trener norsk og bygger selvrespekt: I Sørumsand besøker elever ved voksenopplæringa ungdomskolen, og forteller om sine liv som flyktninger.

Foreldreskolering

Sammen for barnas utvikling: Sørlandet kompetansesenter har jobbet med foreldre/ekspert-partnerskap for barn med spesielle behov.

Opplæring innen kriminalomsorgen

Ikke noe hokus-pokus: Torfinn Langelid, nasjonal koordinator for opplæring innenfor kriminalomsorgen, ønsker at flere skal delta i Grundtvig-prosjektet innen kriminalomsorg.