SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Voksenopplæring - lærer underviser voksne elever

Nordplus Voksen

Nordplus voksen er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor voksnes læring.

Frist for levering av søknader er 1. februar 2019 klokken 23.59.

Om Nordplus voksen

Programmet støtter ulike mobilitetsaktiviteter og prosjektsamarbeid mellom organisasjoner, virksomheter og institusjoner:

  • mobilitet for elever, kursister, undervisningsansvarlige og prosjekt/nettverksamarbeid innen voksnes læring
  • prosjekter som utvikler nytt undervisningsmateriell for voksne
  • kartleggingsprosjekter: studier, analyser og innsamling av data på spesifikke områder og utviklingstendenser innen for voksenutdanningssektoren i de nordiske/baltiske landene

Forberedende besøk

Innenfor Nordplus Voksen kan du søke støtte til forberedende besøk.

Søknadsfristen er 1. oktober 2018

Formålet med det forberedende besøket er å gi deltakerne mulighet for å møtes og planlegge et fremtidig prosjektsamarbeid som kan sendes inn til hovedsøknadsfristen i februar 2019 (egen utlysning kommer). Alle institusjoner som jobber med voksnes læring kan søke om tilskudd til forberedende besøk til Nordplus Voksen. Minst to institusjoner fra minst to forskjellige Nordplus-land må delta i søknaden. Møtet skal skje mellom datoen for tilskudd og slutten av skoleåret 2018/19. Et forberedende besøk kan vare i maksimalt fem dager, inkludert reise. Tilskuddet måles på grunnlag av faste satser og ingen budsjett skal sendes. Søknader må sendes elektronisk via Espresso. Mer informasjon om forberedende besøk finnes på www.nordplusonline.org

Målet til Nordplus voksen er å styrke samarbeidet mellom aktører innenfor voksnes læring i de nordiske og baltiske landene, og derigjennom bidra til utvikling og fornyelse i sektoren.

Målsetningene for programmet er å:

  •  styrke voksnes nøkkelkompetanse og anerkjennelsen (vektleggingen) av voksnes formelle og ikke-formelle læring
  •  støtte voksenutdanningen/læringen i å imøtekomme samfunnsutfordringer
  •  styrke samspillet mellom voksenutdanning og arbeidsliv

Hvem kan delta?

Alle typer institusjoner, organisasjoner, foreninger som jobber med voksnes læring i Norden og Baltikum.

Hvordan søke?

Søknader leveres elektronisk gjennom Dikus søknadssystem Espresso. Mer informasjon om programmet finnes på Nordplus sine hjemmesider.

Studenter og lærere må forhøre seg ved egen institusjon om muligheter for utveksling gjennom Nordplusprogrammet.