SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

EPALE

EPALE

EPALE er en flerspråklig fagportal for alle som jobber profesjonelt med voksenopplæring i Europa. 

EPALE samler europeisk voksenopplæring

EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er etablert for å fremme og synliggjøre samarbeid, innovasjon og resultater i voksenopplæringa, og favner hele sektoren fra politikkutvikling til forskning og opplæring i praksis.

Portalen gir adgang til en omfattende informasjonsbase og et bredt nettverk av fagfeller for lærere, ledere, forskere og politikere som jobber med voksnes læring i Europa.

Hva kan du gjøre på EPALE: 

  • Følge med på faglige nyheter og trender
  • Utveksle idéer, beste praksis, verktøy
  • Fange opp ny politikk, forskning, utvikling
  • Sjekke hva som skjer i kalenderen
  • Delta i faglig internasjonal dialog
  • Skape og delta i internasjonal faglig debatt med praktikere, forskere, politikere

Gi og ta

Som EPALE-bruker kan du kommentere blogger, delta og etablere fagfora og sette i gang nye diskusjoner. Registrer deg på EPALE

Du kan starte og delta i EPALE-debatter på Twitter og Facebook.

I Norge er Kompetanse Norge tildelt ansvaret for EPALE. Dersom du har ideer, arbeider, arrangementer, prosjekter du gjerne vil dele, kan du sende en epost på norsk eller engelsk til EPALE@kompetansenorge.no