SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Gruppeleder underviser voksne studenter ved PC

Mobilitet for ansatte

Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.

Søknad

Søknadsfrist er 1.februar 2018.

Søknadsfrist: 01.02.2018

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du nederst på siden, under Vedlegg og lenker.

Hvem søker?

Søknaden skal sendes inn av en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium). Enkeltindivider kan ikke søke direkte. Organisasjon de er tilknyttet må søke for sine ansatte.

Hva kreves for å sende inn en søknad?

For å kunne sende inn en søknad, må dere registrere organisasjonen eller institusjonen deres i EUs deltagerdatabase (URF). Når dere har registrert dere, får dere et unikt nummer (Participant Identification Code – PIC). Gjennom å bruke dette nummeret henter søknadsskjemaet informasjon fra databasen og fyller automatisk ut deler av søknadsskjemaet. Dere trenger bare å registrere dere én gang og registreringen er gyldig i hele programperioden.

Databasen finner dere her.

Nederst på siden finner du Europakommisjonens håndbok for hvordan man registrerer sin organisasjon i deltakerdatabasen (User's Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal). Dere finner også en forenklet veiledning på norsk (veiledning til URF-databasen).

Instruksjonsvideoer

SIU har laget flere instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg å registrere din organisasjon i URF-databasen samt fylle ut søknadsskjemaet. Videoene finner du på YouTube.

Avstandskalkulator

For å beregne hvor mye støtte dere kan søke om til reisekostnader, må du bruke kommisjonens avstandskalkulator. Avstanden i kilometer (luftlinje, én vei) dikterer hvilken sone (distance band) du skal velge i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Beskjed om resultat

SIU sender ut beskjed om resultatet til samtlige søkere cirka tre måneder etter søknadsfristen. Beskjeden sendes til søknadens kontaktperson.

Lurt å tenke på

 - Du må være koblet til internett for å kunne sende inn søknaden
 - Du må forsikre deg om at en eventuell brannmur tillater Adobe å koble seg til internett
 - Du må legge ved den dokumentasjonen som etterspørres (se Checklist i søknadsskjemaet)
 Husk å lagre søknaden, både underveis og etter at du har sendt den inn. Hvis du får problemer med å sende inn søknaden ber vi om at du sender søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg til erasmuspluss(a)siu.no. Får du problemer samme dag som søknadsfristen er, må du ifølge regelverket kontakte oss senest klokken 14:00 for å få hjelp.

Det er veldig lurt å sende inn søknaden noen dager før fristen, da har vi god tid til å hjelpe dere om det skulle oppstå noen tekniske problemer.

En institusjon kan bare sende inn én søknad om ett (1) mobilitetsprosjekt per søknadsrunde per sektor.

Obs! I sjekklisten i søknadsskjemaet står det at det skal sendes inn mandater for alle partnere. For dette tiltaket er det kun organisasjoner som er medlemmer i nasjonale konsortier som må signere mandater.

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+