Gruppeleder underviser voksne studenter

Voksnes læring

Voksnes læring er et stort område som favner både formell og uformell læring. Internasjonalt samarbeid åpner for nye perspektiver og muligheter innenfor området, finansiert gjennom ulike programmer og ordninger.