Støtteordninger og virkemidler

Støtteordninger og virkemidler

På disse sidene har vi samlet virkemidler og støtteordninger som gjelder videregående opplæringssektor, både ordninger administrert av SIU og andre eksterne ordninger.

Nye midlar til yrkessatsing i utviklingsland

Femti millionar kroner er sette av til samarbeid mellom næringsliv, utdanning og offentlege styresmakter i programmet...

Publisert: 22.06.2017