Støtteordninger og virkemidler

Støtteordninger og virkemidler

På disse sidene har vi samlet virkemidler og støtteordninger som gjelder videregående opplæringssektor, både ordninger administrert av SIU og andre eksterne ordninger.

ECVET

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europe...

Publisert: 16.08.2017