SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Elever utenfor skolen - ved inngangsdøren

Hvordan komme i gang

Her finner du praktiske tips for å komme i gang med prosjektsamarbeid. Første steg er å velge tema, finne samarbeidspartnere og søke om støtte.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Internasjonalt samarbeid har ofte prosjektorganisering. Det finnes mange ulike prosjekter som varierer i forhold til tema, omfang, deltakere og varighet. Du kan starte internasjonalt samarbeid med å orientere deg i det mangfoldet av prosjekter som finnes. Slik kan du få bedre innsikt i hva internasjonalt utdanningssamarbeid kan handle om, og vurdere det beste alternativet for din skole.

Informasjonsmøter

Meld deg på informasjonsmøter som SIU arrangerer hver høst. Her kan du få informasjon om muligheter i de ulike programmene, se prosjekteksempler i praksis, delta i erfaringsutveksling og få råd og tips om videre arbeid.

Se vår oversikt over SIU-arrangement.

Erfaringsutveksling

Delta på erfaringsutveksling arrangert av andre aktører, for eksempel av skolemyndigheter. Ta kontakt med en naboskole eller en internasjonal koordinator i (fylkes)kommunen som har deltatt i internasjonale prosjekter. Man kan invitere dem til en planleggingsdag eller et personalmøte på skolen for å lære av deres erfaringer.

Resultater fra tidligere prosjekt

Du kan orientere deg ved å søke informasjon og eksempler på resultater av tidligere prosjekt. Europakommisjonen har opprettet en database som heter ”EST - European Shared Treasure” som gir et kort sammendrag av alle prosjekter, gjennomførte i ulike land under LLP-ordningen. Hvis du vil ha eksempler på resultater fra Erasmus+-prosjekter, kan du søke i databasen Erasmus+ Project Results

Ressurser for rådgivere


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Prosjektkatalogen

prosjektkatalogen-190pxl

Prosjektkatalogen er SIU sin database over 7500 internasjonale samarbeidsprosjekter som til sammen har mottatt mer enn 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom våre utdanningsprogram.

Les mer på prosjektkatalogen